Förkyld så in i bomben

Om någon funderat på varför det händer så lite på bloggen just nu, så beror det på att jag däckat i förkylning. Misstänker att det var Umeborna som smittade mig...

Sköt om er så återkommer jag!
Bubbe

GOTT NYTT ÅR!

Jag vill önska er alla ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

Hälsningar

Bubbe

Arjeplog i vinterskrud


Rimfrostklädda träd

Så här vackert har vi det!

Vinter björk

Hopp om ljusnande dagar!

Det känns redan att det har vänt mot ljusare tider!

Galtis i vinterskrud

Härlig vinterdag!

Idag har vi så här gnistrande kallt och vackert!

Vauka

Brev till de som skickat in skrivelser angående renhållningsgrundavgiften för fritidshus

Angående renhållningsgrundavgift för fritidshus i Arjeplogs kommun

Kommunstyrelsen i Arjeplogs kommun har vid sitt sammanträde behandlat de skrivelser som inkommit i ärendet och har då fattat följande beslut:

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att vidhålla fattat beslut. Därmed sänds de överklagningar, som inkommit, vidare till högre instans.

Kommunstyrelsen avslog vidare de skrivelser som inkommit med begäran om befrielse från eller nedsättning av grundavgift då fullmäktigebeslutet inte medger detta.

Kommunstyrelsen vill samtidigt passa på att förklara vad som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut. Den renhållningsgrundavgift som kommunfullmäktige beslutade om redan 1999 (kommunfullmäktige § 66/1999), men som verkställts först nu då vi saknat fullständigt fastighetsregister, avser att täcka de kostnader som kommunen har för att uppfylla gällande miljölagstiftning.

Avgiften avser finansiera Återvinningscentralen (ÅVC) i Arjeplog och miljöstationerna i Laisvall, Jäckvik, Adolfström, Mellanström och Slagnäs. På miljöstationerna kan man lämna glas-, pappers-, kartong- och metallförpackningar och miljöfarligt avfall i avsedd bod. På ÅVC i Arjeplog kan man kostnadsfritt lämna sorterade grovsopor, såsom kyl, frys, spisar, byggavfall med mera.  Vidare ska grundavgiften täcka skötsel av deponier och återvinningscentral, administration, information, miljöavgifter och skatter.

Arjeplogs kommun konstaterar vidare att det stora flertalet kommuner tillämpar grundavgifter för såväl permanentboende som fritidshusägare, I vårt närområde gäller exempelvis följande taxor (Uppgifter hämtade från respektive kommuns hemsida):

Boden       175 kr/år
Piteå         200 kr/år
Lycksele   300 kr/år
Luleå         317 kr/år
Sorsele     330 kr/år
Malå          625 kr/år

Man kan konstatera att avgifterna varierar mellan kommunerna.  Kommunstyrelsen avser att i förslag till budget för år 2007 återkomma i ärendet, med förslag på differentierad grundavgift där avgiften för fritidshus blir lägre än för permanentboende.

Jag vill avsluta med att önska er alla ett gott slut på detta år och önska er ett Gott Nytt år!

Arjeplog 2005-12-22

Bengt-Urban Fransson
Kommunstyrelsens ordförande


Yttrande över strandskyddet

Arjeplogs kommun har yttrat sig över det senaste förslaget till förändringar av strandskyddet. Våra ståndpunkter är följande:

Arjeplogs kommun vill med skärpa trycka på att det kommunala självbestämmandet måste ligga till grund för hur bestämmelserna kring strandskydd utformas. Det kommunala inflytandet får på inget sätt inskränkas utan måste i stället förstärkas. Vi kan inte acceptera att länsstyrelsernas eller naturvårdsverkets inflytande stärks. Det är på det lokala planet som kunskapen om och förståelsen för lokala förutsättningar finns. Det är på sådana grunder man kan uppnå en lokal förankring och förståelse för strandskyddet och dess betydelse.

Arjeplogs kommun finner det också självklart att vi i vårt land, med dess skiftande naturtyper och variationer gällande befolkningstäthet, måste ha differentierade regler gällande strandskyddet. Det är inte rimligt att vi, i vår kommun med knappt 3200 invånare och över 8500 sjöar som är större än en hektar, ska ha samma strandskydds- bestämmelser som kommuner med lite strandareal och höga befolkningstal. Det är nödvändigt med generösa strandskyddsregler i en glesbygdskommun som vår för att vi ska kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt.

GOD JUL!


Jag vill önska er alla en riktigt mysig och trevlig jul!

Själv ska jag fira jul med
: mamma; min bror Peter; min bror Pär-Lars och hans sambo Anna och deras två underbara bran Linus och Linnea; min syster Anna-Maria och hennes sambo Andreas och deras underbara dotter Tilde; min kusin Johan, min kusin Ingela och hennes man L-G och deras härliga barn Mattias, Patrik och Kalle; L-G:s mamma Astrid och slutligen min morbror Swillo.

Det är underbart vid jultid att ha så många barn omkring sig vara tre är i ettårsåldern, en är två år gammal, en är tre och ett halvt och sedan några som är lite äldre.

bubbe 1209

Annons från Liseberg

Jag hoppas att ni har sett annonsen som Liseberg satt in i Norra Västerbotten och Piteå-tidningen. Annars måste ni kolla in den. Tack Arjepluovve är rubriken på den!

Information angående JTCC-projektet

Arjeplogs kommun informerar angående JTCC-projektet

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte måndagen den 19 december att förlänga JTCC-projektet under 2006 med möjlighet till förlängning med ett år. Bakgrunden till detta beslut är det stora marknadsföringsvärde som kommunstyrelsen ser i projektet såväl vad gäller marknadsföring av kommunen som marknadsföring av BilSystemTeknik (BST)-programmet på gymnasieskolan.
Huvudsyftet med projektet är att genom ett positivt och spännande projekt kunna marknadsföra Arjeplogs kommun och BST-programmet samtidigt som man kan erbjuda Arjeplogs alla gymnasieungdomar möjligheten att delta i utvecklande, spännande och annorlunda projekt där man kan utveckla sin företagsamhet, kreativitet och förmåga att arbeta i projektform. Syftet är också att kunna erbjuda en meningsfull fritidsaktivitet, i en drogfri miljö, för ungdomar i gymnasieåldern. Syftet är också att kunna bidra till ökad företagsamhet hos de ungdomar som väljer att delta.

PROJEKTETS FINANSIERING
Projektet genomförs som ett samarbete
mellan Arjeplogs kommun, Ungdomens Nykterhetsförbund UNF och Team CaWalli. Arjeplogs kommun satsar 750 000kr ur bygdemedel i projektet och UNF satsar minst 400 000kr. Övriga 650 000kr ska finansieras via externa sponsorer. Projektet belastar således inte kommunens övriga verksamheter på något sätt. Inga övriga verksamheter förlorar resurser till den dagliga verksamheten på grund av detta projekt.

BETYDELSEN AV LYCKAD MARKNADSFÖRING
Det är viktigt att komma ihåg betydelsen av att alla platser på BST-programmet fylls, eftersom varje tom plats innebär minst 180 000kr i förlorade interkommunala avgifter. Till det kommer förlorade hyror och förlorade intäkter för affärer, företag och anläggningar i Arjeplog. Ett fullt BST-program innebär omkring 27 miljoner kronor i interkommunala avgifter. Det är alltså ytterst avgörande för den kommunala ekonomin att marknadsföringen av kommunen och BST-programmet blir så bra att platserna fylls, så att inte andra verksamheter i kommunen får stryka på foten för att vi inte får våra kostnader täckta genom de interkommunala avgifterna.

Det är därför av avgörande betydelse att satsa pengar i projekt som kan innebära fler sökanden till programmet och fullt antal elever på programmets platser. Det är i detta sammanhang viktigt att komma ihåg att om vi lyckas, tack vare marknadsföringsinsatserna i detta projekt, rekrytera 4 elever till platser som annars skulle stå tomma, och därmed räddat över 720 000kr i interkommunala avgifter, och då är nästan hela kommunens insats finansierad.

ALLA UNGDOMAR I ARJEPLOG UPPMANAS SÖKA
Arjeplogs ungdomar uppmanar alla ungdomar i gymnasieåldern att anmäla sitt intresse för deltagande i detta projekt direkt till stallchefen på Team CaWalli, Joakim Wiedesheim, per mail: [email protected]. Det kan handla om att du är intresserad av att vara förare, mekaniker, få praktikplats hos Team CaWalli under en eller flera tävlingshelger eller hålla på med marknadsföring/ekonomi. 

MISSA INTE!
Viasat Sport 1 kommer ikväll onsdag att sända
det första av två program i serien ”Hög växel” som handlar om Arjeplog, BST och JTCC-projektet. Det sänds kl. 20.00 med repriser 22/12 kl 16.30 och 23/12 kl. 17.30.  Det andra programmet sänds 28/12 kl. 21.30 med repris  kl. 16.30.

Paradiset eller?

Vinter 1

Är så glad!

Det är jätteroligt att se hur många besökare det är här. De senaste tre veckorna har det varit nästan femtusen besök. Det känns nästan overkligt.

Som ett vykort

När man ser bilder härifrån så inser man att man bor mitt i ett vykort:-)

arjeplog 209 6

Visst är det julstämning!

Så här vackert är det i Arjeplog vid den  här tiden!

arjeplog 1209 7

Kommentar till en kommande insändare i Norra Västerbotten

Fick idag möjlighet att bemöta en insändare i något  kommande nummer av NV angående den kvinna som inte fick belysning i Laisvallby kontra den centrumsatsning som görs i Arjeplog med bl,a, undervattensbelysning ivid några broar. I insändaren kallades jag bl.a egofixerad, och insändarskribent skrev också att undervattensbelysningen var ett monument över idioti och slöseri samt att jag nu skulle kunna stå i det strålkastarsken som jag så eftersträvade och att han/hon fann det irioniskt att ljuset kom från rätt ställe, nämligen botten.

Här kan ni läsa mitt svar:

För det första så vill jag konstatera att jag har förståelse att den person som står bakom denna insändare väljer att vara anonym. Jag skulle inte heller vilja stå för en insändare med den här sortens personangrepp.

När det gäller belysningsfrågan i Laisvallby kan jag konstatera att Kommunstyrelsen har att tillämpa en policy fastställd av kommunfullmäktige. Denna policy är tydlig på vad som gäller för att erhålla belysning. Jag förstår den frustration som insändarskribenten ger uttryck för när det gäller det enskilda fallet och jag kan bara säga att vi förde ett flertal diskussioner om hur vi skulle kunna hantera fallet, men kunde till slut konstatera att regelverket inte gav utrymme för några andra tolkningar.

Vi hänvisade därför sökanden till socialförvaltningen som har möjligheter att göra prövning utifrån andra villkor och göra en bedömning utifrån den sökandes övriga förhållanden. Uppenbarligen gjorde socialförvaltningen bedömningen att man ej kunde bevilja bistånd till belysningspunkterna.

När det sedan gäller den centrumsatsning som pågår där belysningen under broarna ingår så gör jag, och kommunstyrelsen, bedömningen att det är viktigt att, ur ett utvecklingsperspektiv, göra centrum attraktivare. Även i "svåra" tider är det viktigt att satsa offensivt. Det är inte "att kasta pengarna i sjön".

Sedan uppmanar jag dig att höra av dig så att vi kan föra en djupare dialog så att jag kan förklara vårt sätt att resonera mer ingående än vad jag har möjlighet här.


Angående artikel i Norra Västerbotten ang. JTCC-projektet

Som en kommentar till artikeln i Norra Västerbotten vill jag säga:

- Det är viktigt att komma ihåg att
den konflikt som Centerns Bosse Johansson och Doris Johansson försöker måla upp inte existerar. Det har aldrig varit tal om att välja mellan motorbana och JTCC-projekt eller motorlab och JTCC-projekt. Det är en konflikt de försöker konstruera.

- Det är också viktigt att poängtera att detta är ett projekt för alla gymnasieungdomar. Alla är välkomna att anmäla sitt intresse till projektet. Det kommer att komma ut information om hur man anmäler sig så snart detta är klart.

- Det är också viktigt att komma ihåg att projektet inte tar några resurser från annan driftsverksamhet i kommunen. Vår förhoppning är att JTCC-projektet och den marknadsföring som görs av kommunen där ska, tillsammans med ordinarie marknadsföring av BST, kunna bidra till att alla platser på BST-programmet fylls så att inte andra verksamheter blir lidande av ett halvfullt BST-program. Varje förlorad BST-elev kostar drygt 180 000 bara i förlorade interkommunala avgifter.JTCC-projektet

Frågan om en satsning på JTCC-projektet ser vi Socialdemokrater i ett mycket större perspektiv än bara projektet som sådant ur ett drogfrebyggande och aktivitetsskapande perspektiv. För oss handlar det till största del om rekryteringen av elever till BST-programmet, och därmed om gymnasieskolans framtid och om övriga kommunala verksamheternas resurser i framtiden.

Det främsta syftet är att fylla BST-programmets alla platser, så att vi inte förlorar mängder med pengar på tomma platser och därmed måste skära i andra kommunala verksamheter. Varje tom plats på BST-programmet kostar nämligen kommunen minst 180 000kr i bara interkommunala avgifter. Till det kommer förlorade hyror och förlorade intäkter på affärer och anläggningar i Arjeplog. Det är alltså ytterst avgörande för den kommunala ekonomin att platserna fylls så att inte andra verksamheter får stryka på foten.

Ett fullt BST-programmet innebär omkring 27 miljoner kronor i interkommunala avgifter. Tänk vilka konsekvenser ett nedlagt eller halvfullt program skulle få! Det är därför av avgörande betydelse att satsa pengar i projekt som kan innebära fler sökanden till programmet och fullt antal elever på programmets platser. Det är en ödesfråga!

Det gladde oss Socialdemokrater enormt att Kommunstyrelsens arbetsutskott enhälligt föreslog Kommunstyrelsen att bifalla projektet, eftersom det är ett av de viktigaste besluten under återstoden av mandatperioden. Det kändes som en enorm styrka att såväl vi Socialdemokrater, Bengt-Urban Fransson och Elisabeth Bramfeldt, Centerns Bo Johansson som Vänsterpartiets André Karlberg röstade för projektet. Det visade på ansvarstagande och medvetenhet om nyttan och nödvändigheten i projektet.

JTCC-projektets möjligheter att bidra positivt till kommunens utveckling tydliggörs av det faktum att det räcker med att vi lyckas fylla fyra platser på BST som annars skulle stått tomma för att projektet ska ha finaniserat sig själv, oh vi har ett plus om det skulle innebära att vi fyller ytterligare en plats.

Vi Socialdemokrater ser det därför som ett ansvarstagande för framtiden att säga ja till projektet. Att inte ställa upp äventyrar vårt gemensamma välstånd, på samma sätt om vi skulle dra ner på den rena marknadsföringen av BST-programmet. Vi är därför oerhört besvikna över att Centerpartiet inte kunde stå fast vid sitt ställningstagande i arbetsutskottet och stödja projektet.


Fonden för Arjeplogs ungdom

Vid dagens sammanträde har styrelsen beslutat ge följande bidrag:
IBF Argentum, träningsmaterial för barn 16 800kr
Paintballföreningen, reballs och Supair-hinder, 20 000kr
Juniorerna, akrabatikredskap, 11 861kr
Arjeplogs hundugndom, stängsel 5 500kr
Arjeplogs ridklubb ungd.sektionen, vagnar m.m. 15 300kr
Skytteförening, automatisk avläsare för tavlor, 24 500kr

Totalt delade vi ut 93 961 kr till olika föreningar. Det här är det roligaste styrelseuppdrag jag har, eftersom det känns härligt att kunna stödja föreningslivet. Man vet verkligen att de här pengarna kan göra skillnad.

Alla ni som vill bidra till fonden för Arjeplogs ungdom kan klicka
här för instruktioner.Vackert eller???

Visst ligger vår kyrka otroligt vackert till!!!

arjeplog 1209 93


Vackraste platsen i världen

arjeplog 209 6

Julstämning till max

Att bo på världens vackraste plats när den är som vackrast i juletid och sedan få gå på julkonsert i vår vackra kyrka gör tillsammans att julstämningen verkligen infinner sig till max!

arjeplog 1209 98

Grått och trist

Vissa dagar känns det bara så här!

arjeplog 1209 8

Gänget som reste till Liseberg

Här är vi som reste på den av Ulf Ottosson (c) kritiserade resan till Göteborg för att titta på Arjeplogssatsningen på Liseberg. Beslutet fattades av näringslivsnämnden i början av november och då tjänstgjorde vi samtliga.

Näringslivsnämnden

Från vänster: Bosse Johansson (c), Anna-Lena Forsman (ansvarig för Arjeplogssatsningen på Liseberg), Elisabeth Bramfeldt (s), André Karlberg (v), Jag själv (s), Lena Sundström (kommunsekreterare) och Sven-Erik Elveback (delaktig i Arjeplogssatsningen).

Bortglömd födelsedag

Ikväll blev vi hembjudna till min farbror och faster på kvällskaffe. När vi kom dit så förstod vi så småningom att vi missat något. Det var nämligen så att min farbror fyllde 75 år idag. Det var inte helt befriat från känslor av förlägenhet och skamsenhet. Mamma brukar ha dökoll på sånt men den här gångenklickade det. Vi ber så mycket om ursäkt för fadäsen.

Luciafirande i Arjeplog

När jag kom hem från Göteborg i går begav jag mig genast till kyrkan för att vara med på luciafirandet där. Det är en tradition som ligger mig varmt om hjärtat och det är också för mig själva startpunkten på julperioden.

Det var som vanligt Kyrkholmsskolans luciatåg som ansvarade för uppträdandet i kyrkan och ni kan
här läsa om detta i Piteå-tidningen. Bild på Arjeplogs lucia kan ni se här (också i Ptieå-tidningen).

Det känns alltid speciellt när Lucia kommer in i den ljuskrona som jag som kassör i elevrådet på Kyrkholmsskolan fick Arjeplogs församling att sponsra. Det är nu 21 år sedan. Tänk vad tiden går.

Julstämning

Det är verkligen underbart att vara tillbaks i Arjeplog och känna att det snart är jul. Det är inte mycket till julstämning söderöver...

arjeplog 1209 8

Arjepluovve-landet på Liseberg

Jag tror att vi är många som har svårt att riktigt förstå vilken genomslagskraft julmarknaden på Liseberg har och hur många människor som nås av budskapet att Arjeplog finns , och att Arjeplog uppfattas som oerhört exotiskt.

Varje timme släpps det in mer människor på Lisebergs julmarknad än vad det bor i vår egen kommun. Man beräknar att minst 500 000 människor kommer att besöka julmarknaden i år. Då förstår man vilket marknadsföringsvärde julmarknaden har, och bnär man sedan ser julmarknaden och hur mycket Arjeplogs-området sticker ut, samt hur centralt placerat det är i direkt anslutning till den plats där Paddan-båtarna lägger tilll, så förstår man vilken attraktionskraft och genomslagskraft det har. Att sedan kostnaden för oss för vår satsning hamnar på under 30 öre per besökare så kan nog de flesta förstå hur väl satsade pengar det här är.

Det är också fascinerande att träffa företrädare för Liseberg och höra hur lyriskt de beskriver mervärdet i Arjepluovve-området för julmarknadens del så förstår man verkligen vilken lyskraft det har. De skulle inte heller bry sig om att ta emot oss på det sätt de gör om de inte vill slå vakt om de goda relationer som Anna-Lena byggt upp med Liseberg och mellan Arjeplogs kommun och Liseberg.

Företrädare för Liseberg kommer för övrigt att besöka Arjeplog i vår för att föra vidare diskussioner om hur satsningen ska kunna utvecklas framgent.

Angående motorbana i Arjeplog

I nästa vecka kommer jag att träffa Stefan Hallnor för att föra en diskussion angående möjligheterna att lösa frågan om en motorbana för motorintresserade. Det största problemet är tydligen markfrågan. Jag har mailat Boo Dufström för att få tid med honom så att vi kan träffa Stefan och leta lämpliga markområden.

Vid det mötet ska jag också försöka få med Bo Wallin i egenskap av teknisk chef, så att vi kan strukturera upp vad som behövs i ett beslutsunderlag för att vi ska kunna rulla igång frågan om en motorbana.

Vad jag nu förstått är att motorklubben varit frustrerade över att de ingen hjälp får, och jag har inte vetat att de bara bollats vidare i den kommunala organisatinen utan att ha fått några bra svar. Vi har ju från politiskt hhåll inte upplevt att vi haft något konkret att ta ställning till . och mortorklubben har upplevt att de inte fått hjälp med att ta fram något konkret.

Är glad att Stefan ringde mig ikväll så att jag blev klar över hur landet ligger.

Otroligt vacker dag i fredags

På en vacker plats dessutom!

arjeplog 1209 9

Arjeplog slår allt eller hur!

Ytterligare bevis på skönhet

Visst bor vi på en vacker plats!

Arjeplog är fantastiskt vackert!

arjeplog 1209 5

JTCC-projektet

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår enhälligt, dvs jag, elisabeth Bramfeldt (S), Bosse Johansson (C) och André Karlberg (V), att vi ska fortsätta med JTCC-projektet under 2006.

Kommunstyrelsens au föreslår att Kommunstyrelsen hemställer hos KFU-nämnden att 400 000kr av Marknadsföring BST avsätts för marknadsföring av BST-linjen via projektet, samt att 350 000kr tas ur bygdemedel. UNF satsar minst 400 000kr. Resten ska finasieras via sponsorsmedel. Således handlar det för kommunens del om 350 000kr i ytterligare satsning för att kunna genomföra projektet. Pengarna för marknadsföringen av BST skulle annars gått via det projektet.

Projektet föreslås genomföras med UNF och Team CaWalli som samarbetspartners.

Förslaget till beslut är formulerat i åtta punkter bl.a gällande krav på formuleringar i avtaletgällande kostnader utöver budget, avtalstid, samarbetspartners och dylikt . Mer info om detta kommer senare.

Näringslivsnämnd i Göteborg

Med anledning av följande artikel i Piteå-tidningen vill jag lämna följande kommentar:

1. Jag finner det ytterst anmärkningsvärt att inte Centern för en intern diskussion om detta. Centerns ordförande var helt ovetande om att denna kritik fanns. Han föreföll mycket förvånad då jag informerade om att partikamrater till honom kontaktat Nyheter i Norr. Det verkar saknas kommunikation inom Centern i denna fråga.

2. Jag finner det anmärkningsvärt att Centern för fram denna kritik först nu när de haft mjlighet attunder en månads tid lkunna verka för en förändring då de varit medvetna om detta. Slutsatsen kan bara vara att Ottosson försöker vinna populistiska poäng.

3. Resan anser jag vara ytterst motiverad för att partierna ska förstå vikten av satsningen på Liseberg och värdet för kommunen i marknadsföringssyfte, som Centern haft mycket liten förståelse för tidigare utan i stället ifrågasatt kraftigt. Tanken var att partierna i Näringslivsnämnden på plats skulle kunna studera hur satsningen är upplagd och höra hur detfungerar.

4. Jag finner det också ytterst anmärkningsvärt att Ottosson inte framfört dessa synpunkter inom koalitionssamverkan då han haft ett flertal tillfällen till detta under de föregående veckorna. Detta förvånar mig. Slutsatsen måsteendast vara att man är ute efter att försöka profilera sig och detta trots att man gör det också på egna partikamraters bekostnad. Bosse Johansson (C) deltar nämligen också på resan.

Och här är själva muséet

Måste ju visa själva muséet också!

arjeplog 1209 99

Arjeplogs stolthet

Silvermuséet är Arjeplogs främsta varumärke och stolthet!

arjeplog 1209 97

Arjeplog i fredags

Kommer lägga ut en del bilder som Anders, min kompis från Göteborg, tog när han var uppe i Arjeplog.

Det var en fin och kall dag, som visade upp Arjeplog från en fin sida. På eftermiddagen blev det lite gråare tyvärr.

arjeplog 1209 1


Renhållningsgrundavgiften för fritidshus

Jag kontaktas fortfarande av fritidshusägare som upprörs över den grundavgift som de ålagts att beta på 568kr per år. De upprörs över att de måste betala utan att få någon service tillbaka. Den stora upprördheten beror på att de upplever det som en sophämtningsavgift i stället för den grundavgift det rör sig om.

Frågan kommer upp till diskussion vid nästa kommunstyrelsesammanträde, med anledning av de skrivelser, med begäran om befrielse, som inkommit till kommunen.


Allt på en gång

När man får energikickar så drar i alla fall jag igång alltför mkt på samma gång. Igår så packade jag upp nya datorn, klädde julgranen, lagade middag (hade ju folk hemma på middag och karaokeparty) och fixade och donade så smått på samma gång. Det var ett himla kaos innan alla bitar föll på plats!

Den nya vita granen blev i alla fall superfin. Den är klädd med vit- ochrödrutiga rosetter och röda kulor. Lyckades tappa den i golvet när jag skulle sätta upp den så att den julgransfot som hörde till gick sönder, så då bar det iväg ut på "stan" för att köpa en ny...

Var finns proportionerna?

Ibland när jag funderar över den lokala politiken så ställer jag mig frågan var proportionerna finns? När vi diskuterar påverkan på olika saker som t.ex. trafikmiljö så låter det som om vi skulle ha värsta trafikintensiteten. Allt blir så gigantiskt uppförstorat.


Jag har all förståelse för att man kan tycka att saker är negativa för en själv, men det är ändå viktigt att sätta in saker i ett perspektiv och fundera över hur man reagerar. Ryggmärgsreaktionen är inte alltid rättvisande.


Den nya fritidslokalen och brandsäkerheten

Det har idag kommit till min kännedom att brandsäkerheten i den nya fritidsbyggnaden ifrågasattes från föräldrahåll. Jag har idag sett till att informera mig om att åtgärder vidtas så att brandsäkerheten upprätthålls. Brandsläckare ska sättas upp, handtag till öppningsbara fönster sättas tillbaka, ett par icke-öppningsbara fönster bytas ut mot öppningsbara fönster etc. På så sätt ska brandsäkerheten säkerställas. Kommunchefen ska få i uppdrag att undersöka vad som gått snett i hanteringen och varför detta inte uppmärksammats tidigare.Renhållningsgrundavgift för fritidshus

När det gäller renhållningsgrundavgiften för fritidshus så handlar det framförallt om missnöje hos icke-ortsbor och utflyttade arjeplogare som tycker det är fel att de behöver betala för en service de inte utnyttjar. De anser ju att de gör rätt för sig i den egna hemkommunen. Bland de i kommunen boende har jag mött en stor acceptans för avgiften i och med att den begränsas till att omfatta en grundavgift i kommunen.

Busstationens placering


Efter det tv-inslag som var i Nordnytt angående busstationens placering så har jag fått många reaktioner och där den klart övervägande reaktionen varit ”Se nu till att få busstationen byggd. Det är ett bra ställe.” Jag har full förståelse för att de boende i det direkta närområdet upplever att de får en försämring. Men som politiker har jag ansvaret att väga olika lösningar och olika intressen mot varandra. Det är det politik i grunden handlar.

Årets första julbord

Har nu avnjutits och det på Vaukagården. Detta för kommunens personal och förtroendevalda, där hälften bjuds till Vaukagården och hälften till Kyrkholmsskolan. Det var fantastiskt god mat och mycket trevligt!

Hemåt mot Kommunstyrelsens arbetsutskott

Då är man på väg hemåt då. Det börjar med en rivstart med KS-aumöte i eftermiddag. Flyget får alltså inte vara för mycket försenat, då blir det tight.

Vi har visserligen inga jättetunga ärenden men det är bra att jobba undan. Det är ju upplopp nu inom den kommunala verksamheten, så här när året går mot sitt slut.

Bra frisör

Är så glad att ryktet om min frisör sprider sig och att de som jag rekommenderat honom till är nöjda. Senast så har Conny Öhman, som jag vigde förra sommaren, varit dit och jag fick mess om att han var nöjd.

Så jag rekommenderar verkligen ett besök på Salong Chanko på Tegnérgatan.

Ordjakten igen

Glömde ju att gratulera Robert från Uppsala till vinsten. Han har lyckats gå till final alla tre gångerna han varit med:-) Ingen dålig serie alls!

Julklapsshysterin kan börja lägga sig nu

Är faktiskt riktigt glad trots att jag förlorade i Ordjakten idag, Jag är i alla fall klar med så gott som alla julklappar nu. Alla de viktigaste klapparna är inköpta nu. Nu är det bara några få mindre klappar kvar!

Ajdå det kunde gått bättre

Jojo så var det tv-äventyret över. Det var himla kul men nog hade det varit roligare om jag nått finalen. Men jag hade ju lite otur också. Han jag tävlade emot var med för tredje gången. Så han hade ju taktiken helt klar för sig. Insåg att jag var rökt när han ledde när vi kom fram till korsordet. Det är där det avgörs oftast.

Ordjakten

Ja då är det då dags idag för att tävla i Ordjakten. Det ska bli så otroligt kul samtidigt som jag är nervös. Jag vill ju göra bra ifrån mig så det är inte utan att jag har lite prestationsångest. Men jag har i alla fall sovit bra inatt:-)

Sändningen börjar tydligen 14.25 i TV4.

Yippeee yeah!

Nu har jag passerat 20 000 besökare och 6 000 unika besök.

TV4 Norrbotten

I onsdags kväll var jag studiogäst i TV4 Norrbottens nyhetssändning och fick chansen attt diskutera homofobi och hatbrott. SÄPO:s rapport kring hatbrotten visar att Norrbotten ligger näst högst, vilket är föga smickrande.

Smakprov ur Smugglaroperan

Som inledning på landstingsfullmäktige bjöds fullmäktige på ett utdrag ur föreställningen "Smugglaroperan", som Bengt Pohjanen skrivit. Det var otroligt vacker sång och musik och helt fantastiska texter.

Landstingsfullmäktige 1/12

Årets sista landstingsfullmäktige bjöd inte på några stora heta frågor, utan karaktäriserades mer av kaos och förvirring. Exempelvis så visste ingen av landstingsstyrelsens ledamöter om de hade föreslagit att det skulle avsättas 200 eller 300 miljoner till pensionsfonden. Efter kontroll med ekonomienheten så visade det sig att förslaget låg på 100 miljoner kronor. Pinsamt värre för landstingsstyrelseledamöterna.

En annan förvirrad debatt handlade om vad som ska gälla för föräldrar och syskon som följer med sina anhöriga under 20 år när de ska på lasarettet. Här var språket i beslutsförslaget så dåligt att det skapade stor debatt. Slutligen lyckades fullmäktige enas om hur frågan ska behandlas.

Möte med Motorbranschens arbetsgivareförbund

Idag har jag träffat två representanter för MAF, Motorbranschens arbetsgivareförbund, för att diskutera möjligheterna till samarbete kring praktikplatser till gymnasiet. Den inriktining de har på nuvarande samarbete är kring det fordonstekniska programmet. De såg inte direkt hur ett samarbete skulle kunna gå till, men skulle fundera vidare.

hits