Regionfrågan under behandling

Just nu är det regionfrågan som diskuteras på vår kongress. Den fråga vi ska ta ställning till är hur vi ska ställa oss till bildandet av en storregion tillsammans med Västerbotten, Västernorrland och eventuellt Jämtland.

Hittills har Sven-Erik Bucht, Bengt Niska, Kent Ögren och Peter Roslund varit uppe i debatten. Frågan verkar inte särskilt het här på kongressen och det verkar som om distriktsstyrelsens förslag att bilda en storregion ska kunna få ett mycket starkt stöd från kongressombuden.

Just nu håller Kent Ögren ett mycket bra anförande som verkligen sätter fokus på varför vi ska bilda en större region och det demokratiska perspektiv som behövs i debatten kring regionfrågan.

Haparandasossarna och partidistriktskongressen

Den här kongressen inleds med en starkt fadd smak i munnen. Haparandasossarna har valt att utebli från kongressen som en protest mot beslutet kring OBS-platserna här i Haparanda. Det känns verkligen inte bra. Det är ju inte en fråga för kommunen och det är ju tragiskt att Haparandabornaa väljer bort sin chans att påverka den Norrbotten och den socialdemokratiska politiken för det kommande året.

Men det finns ytterligare en dimension i detta som inte kan förbises. Sven-Erik Bucht som ledare i Haparanda måste ta ansvar för hur den egna arbetarekommunen agerar. Det är inte ansvarsfullt att som arrangörskommun utebli från kongressen som protest mot besluten kring OBS-platserna och vårdplatsneddragningarna. Man har all rätt att protestera mot besluten. Men att utebli och ställa sig vid sidan av och skrika leder ingen vart. Det är genom aktivt deltagande som man kan påverka och förändra. Det är demokratins grundläggande värde.

Sedan har Sven-Erik Bucht något att fundera över. Hans plattform som regionpolitiker är starkt försvagad i och med detta. Som ledamot i distriktsstyrelsen så är han inte ens vald av de egna Haparandaombuden om dessa uteblir även imorgon. Hans plattform är således i ett länsperspektiv kraftigt försvagad i och med att Haparanda med hans goda minne valt att inte delta i distriktets arbete. För vem tror att Haparandaborna skulle gjort så här om det inte funnits ett godkännade från Buchts sida. Jag kan då rakt inte slå det ur mina tankar!

Sedan kan jag inte heller undgå att reflektera över hur Sven-Erik Bucht skulle komma att agera om han blir invald i Europaparlamentet när han agerar så här nu. Så Sven-Erik... Ta ansvar nu och var den goda representant för Socialdemokraterna i Norrbotten som du tidigare varit. Vi behöver politiker med det engagemang som du tidigare visat. ett positivt och konstruktiv engamang för hela länets bästa. Vi behöver dig i Europa och nu måste du visa att vi vågar skicka dit dig och att vi kan lita på att du kommer att verka för hela vår region och hela vårt land!

Haparandasossarna och partidistriktskongressen

Den här kongressen inleds med en starkt fadd smak i munnen. Haparandasossarna har valt att utebli från kongressen som en protest mot beslutet kring OBS-platserna här i Haparanda. Det känns verkligen inte bra. Det är ju inte en fråga för kommunen och det är ju tragiskt att Haparandabornaa väljer bort sin chans att påverka den norrbotten och den socialdemokratiska politiken för det kommande året.

Distriktskongress i Haparanda

Nu har våtr distriktskongress inletts här i Haparande med de sedvanliga kulturinslagen. Det har varit bra och träffsäker teater med PRO:are härifrån Haparanda och en del skönsång också.

Just nu är det vår distriktsordförande Kristina Zakrisson som håller sitt inledningsanförande och i detta tar upp orättvisorna i den politik som vår högerledda regering för. Speciellt tar hon upp den politik som de centerpartistiska regeringsledamöterna står för. De centerpartister som genom tider tagit ansvar för att hela vårt land ska leva. Ett ansvar som nu helt är som bortblåst.

hits