Välfärdens kärna måste värnas, men resten av välfärden då?

Visst kan det låta fint, när Reinfeldt säger så. Men nog klingar det lätt falskt i mina öron. Välfärdens kärna... Ett "nytt" Moderat-begrepp som ska nötas in i människors medvetande för att förstärka bilden av "de nya moderaterna".

Men man måste analysera vad begreppet står för. Begreppet" välfärdens kärna" delar ju per definition in välfärden i två delar, kärnan som är mest värdefull och sedan lull-lullet runtomkring som inte är lika viktigt. Det är i alla fall den känsla jag får när jag hör Reinfeldt använda begreppet. Denna känsla förstärks och blir obehagligt påtaglig i skenet av det utspel som Thomas Idergaard gjorde i förra veckan. Där stod det helt klart att det är kärnverksamheterna som kommunerna ska syssla med. Det övriga tar bara resurser från kärnverksamheterna.

Detta visar på den snäva syn som moderaterna har när det gäller hur välfärdssamhället ska byggas. Det är en nattväktarstat som eftersträvas, kommunal minimalism, och utöver detta inget.

Men vilket samhälle mår bra utan ett kitt som binder oss samman och en tillvaro där vi alla känner tillhörighet och gemenskap? Vem vill bidra till att utveckla ett samhälle där du varken stimuleras av kulturupplevelser eller en meningsfull fritid.

För mig är välfärdens kärna större än den är för Fredrik Reinfeldt och det är där den ideologiska striden kommer att stå i nästa års val. Men det är klart, kärnan måste vara liten för att ha råd med de skattesänkningar Reinfeldt vill fortsätta genomföra.

Inga skillnader i uppfattningar inom Socialdemokratin vad gäller friskolor???

I morse, på väg ner till Piteå, lyssnadde jag på radion och fick till min förvåning höra Marie Granlund i nyheterna uttala sig kring situationen inom socialdemokraterna kring friskoleföretag och vinstutdelningar.

Marie Granlund, som jag för övrigt gillar skarpt, sade: "Jag tror att vi alla är överens. Socialdemokraternas uppfattning är att de pengar som vi gemensamt via skatten har avsatt ska gå till skolan och inte till enskilda aktieutdelningar." Ett synsätt som hon fått stöd från vänsterledaren Lars Ohly Apropå Miljöpartiets avvikande uppfattning säger hon: "Jag tror också att Miljöpartiet, men det här är en diskussion som vi får ta, att Miljöpartiet också tycker att det är väldigt viktigt att man höjer kvalitetskraven i skolan."

Det blir lite som att blanda äpplen och päron i hennes resonemang. Det finns nog ingen som inte tycker att det är viktigt att vi höjer kvalitetskraven, men jag tror nog att vi är ganska många som inte ser vinstutdelningsfrågan för friskoleföretag som särskilt central i skoldebatten. Jag kan nog gå så långt att det även inom socialdemokratin finns många som ser det som självklart att privata företag måste få gå med vinst, även inom skolområdet, så länge de levererar den kvalitet på verksamheten som samhället kräver.

Slutsatsen blir helt enkelt att Marie Granlund har fel på en central punkt. Det finns skilda uppfattningar kring friskolor och vinstuttag. Men det är inget att skämmas för. Det är bara bra för den interna debatten.

Marie Granlunds avslutande ord i radiointervjun kan jag däremot ställa mig helt och hållet bakom: "Friskolorna har kommit för att stanna. Men till exempel vi säger så här att vi tycker att det är väldigt fel att fundamentala religiösa sekter får starta skolor. Vi säger att alla skolor måste ingå i ett gemensamt system och vi säger att de pengar som vi gemensamt avsatt för barn och ungdomars skolgång också ska gå dit. Och då är vi beredda att skärpa kvalitetskraven."

Det mest viktiga är att diskutera kvalitet i vad vi får ut för våra skattepengar. Om man får ut samma kvalitet i en friskola och i en kommunal skola med samma pengar och friskolan dessutom kan leverera vinst till ägaren så är väl det bra. lutsatsen kan ju i det fllet bara bli att den kommunala skolan är ineffektiv. Men skulle däremot inte friskolan leverera rätt kvalitet på verksamheten ska ingen vinst kunna utgå!

Kristina Axén Olins insändare om Töre: Jag tvingas se Töre förfalla

I en insändare i Norrbottens-Kuriren ondgör sig Kristina Axén Olin över hur utvecklingen i Töre och Siknäs (Kalix kommun) har varit och ser detta som en effekt av den politik som den politiska ledningen i Kalix för.


Man kan helt enkelt om Kristina Axén Olin har blindat för verkligheten där nere i Stockholm, eller om hon varit så fixerad vid Stockholmspolitiken att hon struntat i vad som sker utanför tullarna. Jag tror ju mer på det senare efter som det varit tydligt vad gäller Stockholmsmoderaterna i allmänhet.


Hon måste ha missat att utvecklingen varit densamma i större delen av vår glesbygd. Töre och Siknäs är inga undantag. Glesbygden avfolkas allt mer och den negativa spiralen förstärker utvecklingen än mer. Servicen minskar och folk flyttar till större orter för att ha tillgång till grundläggande service, vilket i sig leder till att underlaget minskar ytterligare i glesbygden varför nya nedläggningar av affärer etc blir ett faktum. Och vad händer då? Jo fler flyttar!


Men det hade varit intressant om Axén Olin hade presenterat sin vision för att bryta trenden. Men det är ju någon annan som måste göra det. Hon ställer ju sig bara vid sidan av och förfasas.


Kristina Axén Olin reducerar verkligheten till enkla lösningar. Visst kan man påstå att det är billigare ha en skola kvar i glesbygd om man bara ser till lönekostnaden men då blundar man för alla andra kostnader, eller att det är billigare för en distriktssköterska att åka ut till Töre än att alla gamla ska åka in i Kalix. Men tror inte Axén Olin att landstinget funderar i dessa banor. I Arjeplog vet jag att våra distriktssköterskor gör hembesök i byarna i stället för att det finns en mottagning som ändå en hel del människor måste åka till.


Kristina Axén Olin skriver: "Som före detta politiker tycker jag att uppdraget är självklart. Vi politiker är valda för att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt, skapa den bästa servicen för invånarna och se till så att området får tillväxt."

Jag är övertygad om att alla dessa parametrar finns med när kommunledningen i Kalix och landstingsledningen gör sina överväganden.


Läs gärna Kent Ögrens blogginlägg kring samma ämne!


hits