Varför är det så långt till Umeå?

Det kan man undra...

Har varit till Bodbyn och hälsat på Tilde, Maja, Anna-Maria och Andreas. Tilde har nämligen fyllt tre år så jag har varit en god morbror och hälsat på och firat henne:-)

Det har varit en helt fantastisk helg. Att få rå om dessa små töser ger verkligen livet mervärde.

Tilde blir bara roligare och roligare! Hon pratar oavbrutet hela tiden och kommer med helt otroligt sköna kommentarer.

Idag ahr hon varit på treårskontroll och då ska de ju kolla tal och språkutveckling bl.a. En av sakerna var tydligen att de visade bilder på olika saker och de skulle berätta om bilderna. En av bilderna föreställde ett äpple men då svarade Tilde inte alls. När Anna-Maria sa: Tilde, nog ser du väl att det här är ett äpple. Då svarade Tilde: Näää, jag har aldrig sett ett äpple. Äpplen har jag bara ätit!

Så kan det gå...

Förresten...

För Anna-Maria och Andreas är det kanske tur att det är så pass långt till Bodbyn. De skulle nog bli ganska less på mig annars!

Min krönika i förra veckans Arjeplog Times

To do or not to do ?

Shakespeare once established the expression ?To be or not to be? in the play ?Hamlet?. The daily life of a politician is more characterized by ?To do or not to do? and it can be quite hard to decide what to do in some situations.

As a politician you must always be aware that you are not acting on behalf of yourself. You are always acting on behalf of the citizens of your municipality, and essentially the trust you were given by the citizens in the elections. This is a great responsibility that you should manage carefully.

Most of the time, it is rather easy to decide what to do or what not to do, since public opinion is quite clear or it is clearly stated in your party program. However, this is not always the case. The daily round of a politician can also be the opposite. Taking one action can seem totally rational but at the same time doing the opposite can seem equally rational. In the end it is a question of values and ideas and it can even be a question of loyalty to your village or local society. Then you, as a politician, have to appraise the different arguments and form an opinion on the basis of all the arguments.

This is the everyday life of a politician, but that does not make it any easier. You cannot satisfy everybody all the time, and you have to form an opinion of what is most important to achieve in the actual situation. Most of the time, I, personally, try to think of what is best for the whole municipality at the same time as I try to value the consequences for the weakest part in each and every situation and based on that, I form an opinion.

Sometimes, however, you have to accept that you cannot satisfy everybody. The important thing, then, is to explain the basis of your decision so others can form an opinion of whether you have come to the right conclusion or not. In order to let others have this possibility, you, as a politician, have to be very honest about the basis of the decision-making.

We politicians talk so eloquently about this, but far too often we fail to live up to it. We talk about transparent decision-making but how often do we succeed in putting it into effect?

Partimöte ikväll

Ikväll har vi haft Arbetarekommunmöte. Det har varit mycket givande diskussioner, bl.a. om vad man ska göra med Turistbyråfastigheten på Torget, om flyktingmottagningen, olika fritidsfrågor, utvecklingsfrågor kring gymnasieutbildningen, platsbehovet inom äldreomsorgen, köksfrågan.

Mötet var välbesökt och engagemanget stort. Det var ett av de bättre mötena på länge.

En annan fråga som diskuterades var den framställan som Miljö-, byggnads-, och räddningsnämnden fått om byggandet av en bensinstation vid norska gränsen (vilket man kunde läsa om för några dagar sedan i tidningen). Det är en fråga som har många bottnar men reaktionerna var överlag positiva.

Styrelsemöte i partiet

Ikväll har vi haft styrelsemöte i partiet och diskuterat en hel del aktuella frågor. En av de intressantaste frågorna är de nya utbildningsinriktningar som KFU-nämnden har presenterat, en variant av byggprogrammet med inriktning mot väg- och anläggningsfordon (om jag nu minns någorlunda rätt vad gäller beteckningen) samt tre varianter på samhällsprogrammet; samhällstjänster (räddningstjänst etc), arkeologi och turism.

Andra frågor som var uppe till diskussion och som ska behandlas av arbetarekommunens medlemsmöte är om man ska ha delar av flyktingmottagningen i Slagnäs, regionfrågan, KFU-nämndens mindre fritidssatsningar.

Öppet brev till Pekka Kairento

Öppet brev till Pekka Kairento angående försäkringskassans förnyelse i Norrbotten


Har med stort intresse tagit del av ditt brev per den 2008-01-04 angående Försäkringskassans förnyelse i Norrbotten.


Jag kan väl inte direkt påstå att jag känner mig lugnad av de vackra orden kring den nya organisationen. Upplevelsen av er nya organisation kan väl lugnt sammanfattas i: "Det vore lika bra att ni tog ner skylten också!".


För sådan är såväl vår som medborgarnas upplevelse av den nya organisationen, åtminstone i Arjeplog. Jag kan tänka mig att situationen kan upplevas annorlunda på de orter som får ett lokalt försäkringscenter eller ett nationellt försäkringscenter, men för oss som inte ens får ett lokalkontor med fasta dagar man håller öppet så är situationen den att vi ifrågasätter om Försäkringskassan i realiteten överhuvudtaget kan sägas finnas närvarande på orten.


För personer som mig själv, som är vana vid dagens lösningar med internet- och telefonbaserade självbetjäningstjänster, kan den nya organisationen säkert fungera acceptabelt men för alla de som i dagsläget är i behov av en mänsklig service öga mot öga kommer situationen att bli ohållbar. Redan idag möter vi förtvivlade människor, framförallt äldre människor, som dragit sig i veckor för att uppsöka Försäkringskassan för att få hjälp med att fylla i blanketter eller få hjälp med sina ärenden och nu möts av en skylt att kontoret är stängt och en hänvisning till ett centralt telefonnummer. Hur tror du att den människan upplever er service, och framförallt hur upplever hon eller han att samhället bemöter dem?


Senast i förra veckan mötte jag en förtvivlad äldre dam som behövde hjälp med att fylla i en ansökan om bostadsbidrag. Självklart hittade vi en person i vår organisation som kunde hjälpa henne med detta. Detta trots att det inte ingår i kommunens uppdrag. Men när man står där inför henne kan man inte låta henne falla mellan stolarna utan hon måste få hjälp när hon nu samlat mod till sig för att besöka er.


Här kunde ju historien fått sitt slut och allt varit frid och fröjd. Hon hade ju fått hjälp. Visserligen utan att ni behövt lägga två strån i kors för att lösa hennes situation. Men det finns en fortsättning. Dagen efter så råkade två handläggare från Försäkringskassan vara på plats i Arjeplog och en av våra medarbetare passade då på att säga till dessa hur synd det var att vi inte visste att de skulle vara här dagen efter så att vi kunde ha låtit damen få veta det så att hon kunde ha besökt handläggarna för att få hjälp med att fylla i blanketten. Döm om vår förvåning när svaret blir ungefär: "Vi tar bara emot bokade besök och förresten är inte det en ärendetyp vi ska hantera. Vi ska inte hjälpa till med att fylla i några blanketter"


Min fråga blir helt enkelt: Hur ska denna dam då fått hjälp? Hon såg nämligen livrädd ut när jag sa att hon skulle få ringa Försäkringskassans centrala nummer. Och hade jag hänvisat henne till Internet så hade väl paniken brutit ut riktigt.


Och när sedan era handläggare säger att det inte ingår i uppgiften för lokalkontoren att bistå med hjälp vid ifyllande av era blanketter så måste ju frågan bli: Vem ska då hjälpa alla dem som inte vill/vågar använda sig av era telefon- eller Internetbaserade tjänster?


Eller kan det vara så att det ingår i uppdraget för lokalkontoren men att detta är otydligt för de som finns ute på golvet?


Förhoppningen är ju att det är det sista som gäller, och att allt beror på ett missförstånd. Men tyvärr Pekka så vågar jag inte tro det. Och det gör mig ytterst orolig. Det ska jag erkänna.


Så jag upprepar frågan: "Hur ska den gamla damen som jag mötte få hjälp?


Arjeplog 2008-01-22Bengt-Urban Fransson

Kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog


Riksdagsledamöter på besök

Idag har vi haft en grupp riksdagsledamöter från Arbetsmarknadsutskottet på besök här i Arjeplog.

Det har varit ett givande besök som inleddes med ett företagarfika nu på morgonen med mycket bred uppslutning av företagare. På företagarfikat diskuterades bl.a. småviltsjakten, arbetsmarknadsförsäkringen, naturresursfrågor och skyddade områden, socialförsäkringen, bensinpriset och förutsättningarna för att leva och bo i glesbygd.

Jag vill rikta ett stort tack till företagarna och Eva Quist för att de anordnade detta mycket välbesökta möte.

Efter företagarfikat delades gruppen upp och en grupp besökte BMW:s anläggning i Nåtti och den andra gruppen besökte Bosch-anläggningen på Vaitoudden. Det var oerhört givande besök som uppskattades mycket!

Efter lunch var det dags för klassbesök på Gymnasieskolan. Där hade jag tyvärr inte möjlighet att vara med men jag hoppas att det blev bra möten med ungdomarna.

Min krönika i Arjeplog Times nr 3

Presence in the Present


For many of us, planning for tomorrow is as much a part of our daily lives as living in the present is. We think of what we are going to do the next day, the next weekend or on the coming vacation - planning, dreaming and striving to fulfill all the expectations we have created. Others' lives are built up by comparing the present to the past. The one is no better than the other.


Far too seldom do we take the time to live in the present and to experience the essence of the present. To feel sensations, to smell scents, to taste flavors, to see views, to simply enjoy what is surrounding us. Simply being able to be present in the present.


A few months ago I read an article about mindfulness and I was struck by what I read. I realized how much we miss in our everyday life and how being unaware of the present affects us. Since then I've tried to be more present in the now and to be more aware of my own presence in the present.


But I've also realized how much practice it takes to become more aware of the present. It is so easy to relapse into old habits. But I'm slowly getting better and better. Nowadays I try to experience more of everyday life just by practicing to feel, touch, smell, see and taste life. It has given new dimensions to simple things in everyday life, i.e. experiencing the serenity of standing in the queue at Konsum or swimming lap after lap in the pool at the sports centre. Feeling how your muscles are working while you are swimming and feeling the sensation of the water flowing around your body can give extra value to your life.


So, stop for awhile and think about what you feel, look around and notice what you see, listen to the sounds surrounding you and you will find that life is so much more than you realized before. Try to become present in the present and enjoy the feeling of being aware of your presence in the present. It will enrich your life.


Inte alltid lätt att vara politiker

Det finns dagar i en politikers liv som är svårare än andra. Det har varit en sådan dag idag. En dag då man måste fatta beslut som inte är lätta att fatta men ändå måste fattas.

Vi har nämligen haft kommunstyrelsens arbetsutskott och där behandlat hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ska hanteras under perioden fram till dess att lokalen på Öberga förskola är färdigombyggd.

Det som gör det hela så svårt är de avväganden som arbetsutskottet varit tvungna att göra eftersom det funnits en vilja i Slagnäs att förlägga en del av den temporära mottagningsverksamheten under perioden 15/3-30/9 i Slagnäs och en del i Arjeplog.

Sådana här avväganden är aldrig lätta att göra eftersom det finns så mycket som pekar än i den ena riktningen och så mycket som pekar i den andra riktningen. Det handlar bl.a. om arbetstillfällen, enskilda entreprenörers möjligheter att utveckla sin verksamhet, en bys möjligheter till utveckling och de enskilda barnens bästa. Alla argument har på sitt sätt bäring och kan var och en för sig vara hur rationella i sig. Samtidigt måste någon göra en samlad bedömning och avgöra vad som i det enskilda fallet ska få väga tyngst.

Det är det uppdraget vi idag haft att fullgöra som en beredning inför kommunstyrelsens ställningstagande den 4/2 och kommunfullmäktiges beslut i slutet av februari. Detta i enlighet med det uppdrag som kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i samband med beslutet i november då det beslutades att Arjeplogs kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn och att denna mottagandeverksamhet ska förläggas till Öberga förskola.

Efter en grundlig genomgång av ärendet har kommunstyrelsens
arbetsutskott slutligen enats om ett förslag till beslut i kommunstyrelsen.

Samtliga partier i kommunstyrelsens arbetsutskott står bakom beslutet. Detta gäller även Centerpartiet som ställer sig bakom beslutet genom en protokollsanteckning från dess kommunstyrelserepresentant som varit adjungerad vid arbetsutskottets möte.

Förslaget till kommunstyrelsen är att besluta att endast bedriva mottagning av ensamkommande barn på tätorten, även under tiden fram till dess att Öberga förskola är ombyggd.

Så här lyder förslaget till beslut i sin helhet:

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att till Kommunfullmäktiges möte i februari återkomma med förslag på tillfällig lösning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn fram till dess att ombyggnationen av Öberga förskola är klar och mottagandeverksamheten kan förläggas dit.

HVB-hemmet Villa Rosa, genom Lukas Fjellström, har vid upprepade tillfällen tillskrivit kommunen och erbjudit kommunen att nyttja Villa Rosa som en resurs i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Den utredning som initierades kring ensamkommande flyktingbarn var ett resultat av en sådan skrivelse från Villa Rosa. Det senaste förslaget från Villa Rosa är att ta emot upp till 8 ensamkommande flyktingbarn under tiden fram till 1 oktober då mottagandeverksamheten på Öberga förskola beräknas vara klar.

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort en sammantagen bedömning av för- och nackdelar hos såväl en sammanhållen övergångslösning i Arjeplog på det s.k. biltestboendet på Drottninggatan för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn med en omfattning på 7 platser (varav 3 asylplatser) under perioden 15 mars till 30 september samt en kombinationslösning Arjeplog/Slagnäs under perioden 15 mars till 30 september på 7+8 platser (varav 6 asylplatser) varvid boendet i Arjeplog skulle lokaliseras till det s.k. biltestboendet på Drottninggatan och verksamheten i Slagnäs skulle upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid val av lösning lagt särskild vikt vid:

1. Kommunens övergripande ansvar för mottagandeverksamheten

2. Långsam uppbyggnad av mottagandeverksamheten så att inkörningsproblem kan minimeras

3. Undvikande av uppbyggnad av dubbla parallella organisationer för mottagandeverksamheten

4. Möjligheterna till integration av de ensamkommande flyktingbarnen

5. Tillgänglighet till samhällsservice för de ensamkommande flyktingbarnen

Kommunstyrelsens arbetsutskott gör den samlade bedömningen att en sammanhållen mottagandeverksamhet i mindre skala är att föredra då organisationen på detta sätt får utvecklas i en lugnare takt och man på så sätt förhoppningsvis kan hantera de "barnsjukdomar" som uppkommer i organisationen.

En dubbel parallellorganisation undviks också på detta sätt, varvid problem vid avvecklande av mottagandeverksamheten i Slagnäs kan undvikas exempelvis gällande kommunens ev. arbetsgivaransvar för de anställda i Slagnäs när verksamheten övergår från entreprenadlösning till inomkommunal verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gör också bedömningen att möjligheterna till integration underlättas om de ensamkommande flyktingbarnen bereds möjlighet till samvaro med de jämnåriga som finns i närsamhället såväl under skoltid som under fritiden. Detta skulle försvåras i Slagnäs då de ensamkommande flyktingbarnens skolgång skulle fullgöras i Arjeplog medan jämnåriga fullgör sin skolgång i Sorsele och Arvidsjaur. Integrationen skulle således begränsas till fritiden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ser också närheten till samhällsservice och samhällsinrättningar som avgörande ur ett integrationsperspektiv. Det är viktigt att på ett naturligt sätt få tillgång till sjukvård, bibliotek, ungdomsgård etc för att möta andra samhällsmedborgare på ett naturligt sätt. För att uppnå detta vid en placering i Slagnäs skulle mycket tid åtgå till transporter till olika aktiviteter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför enhälligt Kommunstyrelsen:

Att under övergångstiden fram till Öberga förskola är färdigombyggd lokalisera mottagandeverksamheten till det s.k. biltestboendet på Drottninggatan

Att under perioden 15 mars-30 september ska mottagandeverksamheten omfatta 7 platser varav 3 platser avsätts som asylplatser.

Har någon ställt upp för Arjeplog ännu?

Jag hinner ju alldeles för sällan lyssna på morgonprogrammet i Radio Norrbotten och i veckan har det varit än sämre på den fronten. Så därför undrar jag om någon ställt upp och tävlar för Arjeplog i dialekttävlingen?

Annars är tydligen sista chansen imorgon fredag.

Upp till bevis och kamp för Arjeplog.

Våga och vinn! Att våga ställa upp är en vinst i sig!

Håller på att längta ihjäl mig

Efter Tilde och Maja. Det är tur att Linus och Linnea bor här i Arjeplog. Annars skulle det nog kännas katastrofalt.

Tänk att sådana här små barn kan fylla ens liv med så mycket glädje och ge så mycket tillbaka.

Just nu är det underbart att veta att man ska få träffa Tilde och Maja i slutet av veckan. Tilde fyller tre år och då ska jag och mamma åka ner till Umeå.

Hoppas bara att de hinner bli friska. De har influensa och magsjuka. Och de varvar bara runt det i familjen... Ta i trä!

Ledarskapsutveckling

Idag ahr vi haft uppföljning på den ledarskapsutvecklingssatsning som vi inledde före jul tillsammans med Rosita Bresser. Det har varit en mycket intensiv och otroligt givande dag. Jag känner verkligen att detta lägger en bra grund för en bra utveckling i kommunens ledningsgrupp.

Jag hoppas att de övriga som deltagit också känner samma sak.

Idag ahr vi diskuterat spelregler för ledningsgruppen och dess arbete samt också haft en del praktiska feedbackövningar. Idag var också hela ledningsgruppen med och det var mycket positivt. Förra gången kunde ju inte alla delta.

Köksutredningen

Jag måste komma ihåg att kolla med tf tekniske chefen om hur köksutredningen går framåt. Investeringsbeslutet måste tas här i vår så att bygget kommer igång. Annars så kommer vi att få Arbetsmiljöverket på halsen, dvs om vi inte kan hålla den tidsplan som vi redovisade för dem.

Som jag ser det så finns det två huvudalternativ. Det ena är att göra en mycket kostams ombyggnad på Vaukagården och det andra är att satsa på ett produktionskök på tätorten.

Möte kring samordnad teknisk förvaltning

Nu i eftermiddag ska jag på ett möte kring samordnad teknisk förvaltning här i kommunen, dvs en samordning mellan kommunens tekniska förvaltning och bostadsstiftelsens förvaltning.

Ett färdigt förslag ska föreläggas fullmäktige i april, om jag inte minns fel kring tidsplanen. Det är därför viktigt att arbetet nu går på räls.

Norrbottens mysigaste dialekt

Den måste ju helt enkelt bara finnas i Arjeplog. Jon Kärneskog och Lena Callne på morgonprogrammet i Norrbottensradion behöver få kontakt med en bra företrädare för Arjeplogsmålet!

Så ta ditt ansvar - känner du att du har en genuin Arjeplogsdialekt så kontakta dem!

Eller om du tycker någon annan skulle vara en perfekt företrädare för Arjeplogsmålet så tipsa Jon och Lena om den personen!

Ni når dem på mail: morgon.norrbotten@sr.se

Eller på insändartelefonen 0920-22 16 18

Hälsa gärna från mig så att de inser att jag verkligen jagar ett dialektgeni á la Arjeplog!

Maria på Eftersnack från Luleå

Ikväll var Maria Stenberg med i Eftersnack med Åsa Persson. Det handlade om nätdejting och om hur Maria träffade Jan och slutligen blev fru Stenberg! Maria gjorde mycket bra ifrån sig och såg lugn och avslappnad ut.

Marias och Jans solskenshistoria gör ju att man fortfarande lever på hoppet att det ska finnas någon därute som bara går omkring och väntar på att få kontakt med mig... *ler stort*

Jag gillar verkligen Eftersnack. Det är ett härligt program och mycket beror på Åsa Persson. Har sett Västerbottensvarianten och den saknar mycket av den värme och humor som Norrbottensvarianten präglas av.

Titta in här!

Jag vill bara rekommendera Lilabs hemsida där ni bl.a. kan läsa Arjeplog Times.

www.arjeplogtimes.com

En helt fantastisk föreläsning

Ikväll har jag varit på en otroligt bra föreläsning på Silvermuséet. Det är Samtal för framtiden, dvs Sparbanken Nord i samarbete med kommunen, som anordnade en föreläsning om det goda värdskapet.

Föreläsningen handlade om vad som kännetecknar ett gott värdskap och vikten av ett gott värdskap, oavsett om det handlar om i en affär, i ett turistföretag eller om det handlar om när vi som kommunala företrädare möter medborgarna.

Finessen med föreläsningen var att den inte utgav sig för att komma med revolutionerande idéer utan satte in saker, vi redan visste med sunt förnuft, i ett sammanhang. Katarina Bergström, föreläsaren, slog inte in öppna dörrar utan arbetade mer för att ge oss råg i ryggen att våga förbättra vårt värdskap och framförallt bli medvetna om vårt värdskap.

Essensen i föreläsningen är att alla ska vara medvetna om att vi är bärare av helheten och om vi brister i värdskap i våra delar så påverkar det helhetsbilden av Arjeplog.

Jag pratade med Micke på Sparbanken efteråt och vi var rörande överens om att det måste bli en fortsättning på värdskapsdiskussionerna.

Det jag kan bli besviken på är att det en sådan här kväll är väldigt få företrädare för turistnäringen och handeln på plats, dvs de som tydligast har nytta av en sådan här föreläsning.

Själv hade jag fått kommunchefen att kalla ut de kommunala företrädare som oftast möter medborgaren. Detta med ett gott värdskap ligger helt i linje med det arbetssätt jag vill ska få genomslag i alla våra förvaltningar, där medborgaren i alla lägen ska känna att vi finns till för medborgaren och att vårt serviceuppdrag är det mest centrala. Där kommer arbetet att fortsätta med dialoger kring hur kan vi uppnå ett gott värdskap i mötet med medborgaren.

Intensiva dagar på mer än ett sätt

Idag har jag haft ett par olika möten, bl.a. kring flyktingmottagandet. Det handlar framförallt om hur vi ska lösa situationen under ombyggnadstiden. Vi har också diskuterat framställan från Villa Rosa kring asylboende i Slagnäs.

Det vi idag har kunnat konstatera är att fullmäktigebeslutet är tydligt om att mottagandeverksamheten ska vara förlagd till Öberga förskola, dvs detta måste tolkas som en sammanhållen verksamhet.

Förslag till lösning under ombyggnadstiden ska föreläggas fullmäktige i februari.

Det andra mötet jag har varit med på är Socialnämndens möte, där jag bara deltagit under en del av mötet för att lyssna av diskussionerna i en särskild fråga inför KS-behandlingen.

Igår var jag till arvidsjaur tillsammans med KFU-nämndens ordförande Tone Karlberg och KFU-chefen Sofi Sundström för att tillsammans med Arvidsjaurs gymnasierektor Lars Hagnelius och Arvidsjaurs kommunalråd Jerry Johansson diskutera gymnasiesamverkan mellan Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner.

Då när jag ändå var i Arvidsjaur passade jag på att köpa en tårta så att jag och mamma kunde gå över och överraska Gudrun Gustafsson på hennes födelsedag. Det blev väldigt lyckat! Så jag är tacksam att jag följde min impuls!!!

Min krönika i Arjeplog Times nr 1

Den här krönikan hade jag inne i Arjeplog Times i numret som kom ut i början av december.

Advent - a time of joy and expectations

Last Sunday was Advent Sunday. Advent is a time of expectations and the long wait for Christmas. For the local people of Arjeplog, Advent is also the end of waiting for the car testing season to begin. We are glad to welcome you all to our part of the world and to our municipality and society. We are especially glad to welcome you during the time of Advent as we can show you Arjeplog from one of its best sides. The Christmas spirit of Arjeplog is almost magical and in many ways always present here. The snow, the Advent Candlesticks in the windows, trees and bushes in the gardens that are lit up, the stars in the sky and the Christmas illuminations in the centre of town create a perfect stage for Christmas. But Advent and Christmas are so much more than this.


December is a month characterized by darkness and cold, but at the same time a season characterized by human warmth and light. In a lyrics of a song that children often sing at this time of the year the thought of brotherhood and human warmth is expressed like this:


"We are lighting a candle in Advent.

It warms the one who is freezing.

We are lighting a candle in Advent.

It spreads light in the darkness here.

And everyone who is frightened and freezing here on earth

We ought to let them share our table with us.

When we are lighting a candle in Advent"


I think this is an expression of the true meaning of Advent and Christmas. Advent can be a time for reflection and consideration. A chance for us to remember the unfair conditions of life in our world, and that we should take better care of each other.


I want to wish you all a really nice Advent time here and don't forget to enjoy the Christmas spirit of Arjeplog.


Let every moment be a moment of total presence in the now.


Py Bäckmans texter har något extra

1979 upptäckte jag Py Bäckman och hennes texter. Det året tävlade hon i Melodifestivalen med "Var det här bara början" och jag föll som en fura. Den här sången lyssnade jag ofta på när jag behövde uppmuntran förr. Nu vet jag tyvärr inte vart kassettbandet där jag har denna inspelad har tagit vägen. Och det grämer mig till max.

Men texten finns alltid inom mig...

Jag stod högst uppe på berget, stod och vinglade och njöt
Mitt emellan jord och himmel och ekade och tjöt
Jag var ett steg ifrån evigheten, om jag tagit den korta vägen ner
Och jag hisnande och stod stilla, för jag ville se mer

Jag såg dimman sakta falla,
Och jag skrek: ta inte slut
Inte slut hörs ekot skalla,
Och en sol gick upp och en dag blev till,
Som föddes ur dimman som solen förvandlat till guld

Och då satt jag mig ner, var de här bara början
Skulle det komma mer, mer, mer, fastän tiden stod still
Är det likadant jämt, jag går där nere i sörjan
Kanske jag inte ser, ser, ser, kanske jag inte vill

Och jag sprang ner för berget, jag var Akilles hack i häl
Jag tänkte örn, men var en kråka, och jag visste det väl
Jag var upprymd av ett under, lika vanligt som unikt
Att sova vaken är en blunder att säga allt är sig likt

För jag såg dimman sakta falla,
Och jag skrek: ta inte slut
Inte slut hörs ekot skalla,
Och en sol gick upp och en dag blev till,
Som föddes ur dimman som solen förvandlat till guld

Och då satt jag mig ner, var de här bara början
Skulle det komma mer, mer, mer, fastän tiden stod still
Är det likadant jämt, jag går där nere i sörjan
Kanske jag inte ser, ser, ser, kanske jag inte vill

Min krönika i Arjeplog Times nr 2

The Crisp Sound of Creaking Snow


It is amazing how simple things in life can mean so much to us. It can be a smell, a taste, a sight or a sound that reminds you of something that you thought you had forgotten.

One of the strongest memories from my childhood is the creaking sound of cold snow under my shoes on Christmas Eve on our way to light candles on the graves in the cemetery. This sound is a carrier of many memories that are so beautiful. Even today I can get nostalgic just by hearing the creaking sound of snow underneath my shoes. The memories of my childhood Christmases always fill me with nostalgia and I can still remember all my expectations and my joy. That is, no doubt, why it is so important for me to hold on to traditions.

I really enjoyed this past Christmas since my sister and her family visited us. Her two little daughters, who are three years old and seven months old, are adorable and enchanting. They make every day worth living!

I hope that you all had a really nice Christmas as well and a good start of the new year. I always get a little bit sentimental at the end of the year and it was when I was walking home from the celebrations on New Year's Eve that I was overwhelmed by the sound of creaking snow again and all the memories came rushing over me. It was really nostalgic.

But enough's enough! Now it's time to look forward, to a new season, to new possibilities and above all to look forward to the light which is slowly returning. All this makes me really elated, excited and expectant. This year is full of possibilities and it is you and me who decide what will happen.

So don't hesitate, make the best of each and every day!

Bengt-Urban Fransson

Imorse när jag simmade

I morse när jag simmade så kom jag att tänka på den artikel om mindfulness som jag läste före jul. Kom då att tänka på att en del tips i den artikeln faktiskt borde gå att tillämpa även när man simmade. Det handlade om att träna sig på att vara "mindful" eller närvarande i nuet som man kanske kan säga. Det handlar om att träna sig att vara närvarande på det sättet att man ska koncentrera sig på det som händer och sker just nu. Det var omvälvande på ett sätt när jag koncentrerade mig på att känna hur musklerna arbetade, hur jag andades, hur vattnet kändes mot kroppen, vilka ljud jag hörde etc.

Hela upplevelsen förstärktes mångfaldigt och det som jag tidigare på många sätt upplevt som monotont, enahanda och under långa stunder verkligen trist och innehållslöst blev mer än bara längd efter längd i simbassängen. Att plötsligt känna hur olika varmt vattnet var på olika ställen i bassängen gjorde ju det hela till en ny upplevelse och plötsligt kom jag på mig själv med att räkna ut var i bassängen jag befann mig bara utifrån temperaturen i vattnet. Och jag häpnade över hur ofta jag hade rätt, och detta bara utifrån upplevelsen av temperaturen.

Plötsligt så hade massor av längder lagts bakom mig och jag hade varit medveten om andra saker än det monotona simmandet bara för simmandets och träningens skull. Det var inte helt fel kan jag säga.

En bortglömd låt med en av Plings finaste texter

Närmare dig, med Tina Leijonberg,från 1993 års Melodifestival:

Hur kan jag förklara vad jag känner för dig
Din närhet gör mig helt förstummad
Och jag står där jag står, när du kommer och går
Men försöker hålla kvar din blick

Närmare dej än du någonsin vet
Jag har en hemlighet, i vart hjärteslag
Närmare dej än du någonsin tror
All min kärlek bor, i vart andetag

Ser i dina ögon att du saknar nånting
Just det vill jag försöka ge dig
Ligger vaken var natt och funderar på allt
Jag ska säga nästa gång vi ses

Närmare dej än du någonsin vet
Jag har en hemlighet, i vart hjärteslag
Närmare dej än du någonsin tror
All min kärlek bor, i vart andetag

Samma sak varenda gång vi möts,
Jag vill komma dig nära
Men fast vi står där långtifrån varann
Så känns det ibland som inga avstånd fanns

Närmare dej än du någonsin vet
Jag har en hemlighet, i vart hjärteslag
Närmare dej än du någonsin tror
All min kärlek bor, i vart andetag

(närmare, närmare, närmare)
(kom lite närmare så du kan höra mitt hjärta som slår för dig)


Närmare dej än du någonsin vet
Jag har en hemlighet, i vart hjärteslag
Närmare dej

Min absoluta favorit

Kan inte undanhålla er min absoluta favorittext från Melodifestivalen, och det är Py Bäckmans "Långt härifrån" från 1992 som tyvärr slutade på femte plats. Men det var min vinnare och är nog en av de låtar som jag lyssnat mest på genom åren.

Långt bortom mörka vatten blåser vinden in mot land
Långt, långt härifrån
Den för med sig svarta moln mot en orörd strand
Kom närmare nu

Hon blickar ut mot havet som når upp till himmelen
Långt, långt härifrån
Där tusen stjärnor träder fram ur dimman en och en,
Kom närmare nu

Långt, långt härifrån
Långt, långt härifrån
Där lever våra drömmar
Och där drömmer vi om liv
Kom närmare nu

Så vaka här med mej i natt, jag anar någonting
Långt, långt härifrån
Och håll mej hårt, jag är på väg från dej till ingenting
Kom närmare nu

De virvlar ut i febrig dans som för dem bort ett tag
Långt, långt härifrån
De dansar under stjärnorna när natten blir till dag
Kom närmare nu

Långt, långt härifrån
Långt, långt härifrån
Där lever våra drömmar
Och där drömmer vi om liv
Kom närmare nu

Långt, långt härifrån
Långt, långt härifrån
Där lever våra drömmar
Och där drömmer vi om liv

Långt, långt härifrån
Långt, långt härifrån

En annan Melodifestivalfavorit från 1978

Det här är en annan favorit som framfördes av gruppen "Pastellerna" och som kom på sjätte plats det året.

Får jag lov, att förklara mej, mitt beteende igår,
Jag var frusen och gömde mej under min filt
Ja jag sov, ville bespara dej, all min längtan och min gråt,
Längtan efter ljuset som gjorde mej matt
Nu vet jag att

Natten kommer och går, ändrar motiv, idag blir igår
Frost i själen, men nu, vinter igår ? idag är det vår
Tysta gick vi omkring, såg på varann, men sa ingenting,
Vintern har varit svår, men det var igår ? nu är det vår

Nu ska jag, riktigt sola mej, i glansen av en vår
Efterlängtad, som solen när denär i moln
Nu ska jag, klä mej helt i vitt, jag ska binda dej en krans
Utav blommor, men även av längtan och skratt
Nu vet jag att

Natten kommer och går, ändrar motiv, idag blir igår
Frost i själen, men nu, vinter igår ? idag är det vår
Tysta gick vi omkring, såg på varann, men sa ingenting,
Vintern har varit svår, men det var igår ? nu är det vår

Natten kommer och går, ändrar motiv, idag blir igår
Frost i själen, men nu, vinter igår ? idag är det vår
Tysta gick vi omkring, såg på varann, men sa ingenting,
Vintern har varit svår, men det var igår ? nu är det vår

En text jag länge sökt

Hittade ikväll en text jag länge sökt, så jag är så glad! Det är texten till Inger Öst sång "En grön dröm om dig" som tävlade i Melodifestivalen 1974 och kom på femte plats.Nu hoppas jag bara att någon kan hjälpa mig få tag på själva låten också!

Jag tycker det är en härlig text på många sätt. Kolla bara!

I går kröp jag i säng som vanligt
Jag sökte, en förlorad dröm
En dröm om någonting att tro på

En skön dröm, en grön dröm om mej
Varje dag va fyllt av sånt jag inte ville
De enda ord, ja nånsin sa de va nej

Men i dag känns de bra
Jag har vaknat upp idag
Jag vill va, jag vill ha liksom allting
Tänk idag känns det bra, o allt jag kan o allt jag ska
Allt jag vill gör mej glad
För idag, tror jag på mej själv

Igår va allting utan mening
Jag sökte, en förlorad tro
En tro jag saknat allt för länge

En skön tro, en grön tro på mej
I min väg fanns många dörrar
Som va låsta o i min dagbok
Stod så många nej

Men i dag känns de bra
Jag har vaknat upp idag
Jag vill va, jag vill ha liksom allting
Tänk idag känns det bra, o allt jag kan o allt jag ska
Allt jag vill gör mej glad
För idag, tror jag på mej själv
Tänk idag känns det bra, o allt jag kan o allt jag ska
Allt jag vill gör mej glad
För idag, tror jag på mej själv

En vacker text

När jag gick igen om påse med cd-skivor så hittade jag en cd-singel med den sång som kom tvåa i den svenska melodifsetivalen 1997, nämligen "Där en ängel hälsat på" med gruppen N-Mix. Jag ahde faktiskt glömt hur vacker texten är och jag kan inte hålla mig från att dela med mig av den till er:-)

Här där vi bor finns frid denna kalla kväll
Allt som är ont har glömts bort
Vinden har lugn och ro denna mörka kväll
Kom och var mig nära, kom och var min vän

För himmelen den har sänkt sig ner till oss
Solen lyser vartän vi går
Hjärtat dansar och tänder kärleksbloss
Där en ängel hälsat på

Långt ifrån stadens ljus vid en öppen eld
börjar vi om, börjar om igen

För himmelen den har sänkt sig ner till oss
Solen lyser vartän vi går
Hjärtat det dansar och tänder kärleksbloss
Där en ängel hälsat på

De försvunna julgransbollarna i granen på Tingsbacka

Natten mot fredagen vaknade jag och var uppe på toaletten. när jag var på väg i säng så hörde jag plötsligt Arjeplogs nämnas på radion. Det var i programmet Vaken på P4 som de läste morgonens tidningar och berättade om vad som skrevs. De hade läst om de försvunna julgranskulorna i tidningen Norra Västerbotten.

Hade inte tänkt att detta skulle få sådan skrivning när jag skrev om det här som en kul kuriosagrej. Man vet aldrig i förväg vilka vändningar saker kan ta.

Jobbigt med all denna sport...

Men samtidigt är det kul. Jag älskar att se skidskytte på TV och nu på helgerna är det ju en hel del av den varan. Att det sedan har varit riktigt spännande i herrarnas slalom och hyfsat spännande i damernas storslalom har ju inte heller gjort saken sämre.

Men all denna sport tar ju en fruktansvärd tid i anspråk. Hur ska man hinna med något annat. Man måste ju till och med planera för att hinna handla och laga mat...

Men medaljen har ju alltid en baksida, sägs det visst!

De ensamkommande barnen och landstingets ansvar och resurser

Jag läste i dagen Piteå-tidningen de uttalanden som företrädare för Arjeplogs Vårdcentral gjort. ( artikeln kan ni förresten hitta på följande adress: http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=89734&arkiv=False )De säger att de inte kommer att få något resurstillskott på grund av flyktingmottagandet. Det är i och för sig riktigt att Arjeplogs Vårdcentral inte får resurser från staten för att vi får mottagning av ensamkommande flyktingbarn, men landstinget erhåller resurser från staten för detta. Hur sedan landstinget fördelar sina resurser kan inte Arjeplogs kommun påverka. Det är inte som de får det att framstå i artikeln att det inte följer med resurser för ev vårdbehov.

Jag tycker det är viktigt att klargöra detta så att inge vrångbilder sprids.

I artikeln citeras jag vidare: "- I Västerbottens inland har man löst det genom att psykolog och kurator kommer till flyktingmottagningen när behovet finns, säger han. Och uppstår akuta problem har de här barnen precis samma möjlighet och rättighet som andra att åka in till vårdcentralen för att få hjälp." Det jag egentligen menade var att om det uppstår akuta situationer så har dessa barn rätt till akut hjälp inom psykiatrin. Det var inte specifikt på vårdcentralen utan kan röra sig om insatser inom psykiatrin vid kusten, precis på samma premisser som för övriga kommunmedborgare. Ville bara förtydliga det lite, även om citatet är helt rätt, eftersom vårdcentralen är första instans.

I artikeln uttalas också att man inte fått någon information om vad mottagandet av ensamkommande flyktingbarn kan komma att innebära för landstingets del. Detta är en självklar del i den process vi är mitt uppe i just nu. Kommunens flyktingsamordnare kommer självklart att ta kontakt med landstinget för en sådan dialog på tjänstemannanivå.

Tilde överraskar ibland

Min systerdotter Tilde, som blir tre år om två veckor, kan ibland överraska ordentligt. Hennes pappa Andreas håller på att bygga om i vardagsrummet så att Tilde och Maja ska få ett sovrum i en del av rummet, där tilde förresten nu redan sover. Han hade bara hunnit sätta upp reglar när Tilde plötsligt säger: "Jag vill inte ha någon vägg". Detta utan att Anna-Maria och Andreas pratat om nån vägg. Anna-Maria frågar då Tilde varför hon inte villl ha någon vägg. Hon svarar då: "Då kan jag inte se er när jag ska sova".

Utifrån reglarna som kommit upp kunde hon göra sig en bild av hur det skulle bli och kunde räkna ut att hon inte skulle kunna se in i vardagsrummet.

Den slutledningsförmågan impade i alla fall på mig!!!

Aktuellt och på gång

Idag har jag bl.a. skrivit en inbjudan till Lena Dahlgren, chef för Vägverket Region Norr, för att diskutera vägunderhåll och trafiksäkerhetsinsatser inom kommunen. Under förra chefen, Anna-Stina Nordmark-Nilsson, var sådan träffar årligen återkommande och det var mycket givande och konstruktiva träffar. Uner Lenas tid som chef har det inte varit någon sådan träff - så nu är det verkligen dags!

Detta passade verkligen bra eftersom jag idag blev uppringd av en Arjeplogare som ville diskutera den korsning där den tragiska bilolyckan ägde rum, med två döda, dvs Norra Bergnäskorsningen eller som vi yngre oftast säger, Galtiskorsningen.

Jag har också fått en inbjudan till Universitetets rektor Pia Sandvik Wiklund för att tillsammans med Arvidsjaurs kommunalråd diskutera CASTT och BilSytemIngenjörs-utbildningen. Detta är nödvändigt och vi har länge velat få chansen till en sådan diskussion. Vi har blivit varse att vår verklighetsuppfattning och den verklighetsuppfattning som vissa universitetsföreträdare gett uttryck för skiljer sig milsvida åt. Vi har bl.a fått höra att jag och Jerry träffade landshövdingen här före jul för att han skulle överbrygga våra motsättningar och få oss att sluta med vårt revirtänkande. Samtidigt så är vår uppfattning att vi uppträtt på gemensam front och backat upp varandra. Man kan ju fundera i hur olika verkligheter vi lever. Det vi framförde till landshövdingen var att vi har stora problem med universitetet och att vi ville ha hjälp med att få till en konstruktiv dialog med universitetet.

Igår hade vi möte med utvecklingsgruppen och diskuterade utkastet till tillväxtprogram. Den grupp som arbetat fram utkastet hade gjort ett mycket bra arbete och det var små förändringar i programmet som gjordes. Nu ska programmet ut på remiss innan utvecklingsgruppen slutgiltigt fastställer det förslag som sedan ska överlämnas till politisk behandling.

Aldrig trodde jag nåt sånt

Ibland blir man överraskad... Minst sagt!

Och den här gången var det inte positivt.

Vi hade nämligen julgransplundring igår här på Tingsbacka.
Vi klädde av granen och drack lite glögg. Men när vi började packa ner julgransdekorationerna så upptäckte vi att plundringen börjat så smått redan. Två av de stora julgranskulorna hade nämligen försvunnit.

Den enda slutsats vi kunde dra var helt enkelt att något stulit två kulor. Vi skulle aldrig ha upptäckt det om inte kartongen för de största kulorna varit indelad i fack där varje kula ligger för sig. Och två fack förblev tomma.

Man kan ju undra hur det gått till?

Åter på banan

Nu ska jag försöka ta och skärpa mig med min blogg igen. Nu under slutet av december och jul och nyår har det varit stört omöjligt att faktiskt håplla den igång som jag vill. Vet inte vart tiden tog vägen egentligen.

Men nu är et nytt år och nu är jag åter på banan, inte bara bloggmässigt. Äntligen har förkylningen gett med sig så att jag kunnat börja simma igen. Har faktiskt simmat tre morgnar under senaste veckan och känner mig både nöjd och stolt över att ha kommit igång igen. Men visst är det frestande att ligga kvar i sängen en timme extra på morgonen.

Men det är inte bara jag som är åter på banan. Även Hillary Clinton är tillbaks på banan efter primärvalet i New Hampshire och det känns verkligen bra. Tiden efter primärvalet i Iowa har känts motig och det kändes som om hon skulle gå mot ännu en förlust. Men hon kämpade och tog segern till slut. Och nu är hon sannerligen med i matchen igen!

hits