Angrip arbetslösheten, inte de arbetslösa

-Det är inte de arbetslösa som ska angripas, det är arbetslösheten.

Göran Persson var tydlig om vilken politik som vi socialdemokrater står för i årets val när han frågades ut i Sveriges Televisions partiledarutfrågning i söndags.

Det tycker jag är mycket tänkvärt!

En satsning på äldreomsorgen

Vi socialdemokrater vill att det ska bli 10 000 fler som kan ta hand om de som behöver äldreomsorg i våra kommuner. Redan i år satsas 600 miljoner kronor och nästa år en miljard kronor för att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka. 300 miljoner kronor kommer att satsas årligen för att erbjuda äldre och erfaren personal ett mentorsprogram så de kan hjälpa och stötta alla nyanställda.

Skattesänkningar som hotar välfärden för alla

Moderaterna lovar sänkta skatter med ungefär 100 miljarder kronor i sitt valmanifest - värnskatt, förmögenhetsskatt, fastighetsskatt, inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Det är lika mycket som lönen för 300 000 människor i vården, skolan och omsorgen. Dessutom vill moderaterna i många kommuner och landsting sänka skatten ytterligare. Med så stora skattesänkningar kan man inte förbättra välfärden - inte ens behålla den.

SERVERINGSTILLSTÅND - EN FÖRÄNDRING I REGELVERKET BEHÖVS

Blev kontaktad av en kvinna i fråga om hur kommunen hanterar tillfälliga serveringstillstånd, och frågeställningen var varför en del bara får tillstånd till 01 medan man exempelvis i samband med Silveryran fått tillstånd till 02.

Undersökte saken med ansvarig tjänsteman och fick då veta att det är regelverket som ger möjlighet till undantag i samband med speciella arrangemang.

Detta är både orättvist och otillfredsställande. Sådana orättvisor kan vi inte ha.

Jag kommer därför agera inom partiet för att vi ska föreslå ändringar i regelverket så att tillfälliga serveringstillstånd kan beviljas till 02 oavsett om det är vid Silveryran, Marknaden eller om det är vid en vanlig danstillställning.

TEXTEN I VÅR VALSEDELSFÖRSÄNDELSE

ARJEPLOG BEHÖVER FORTSATT STABILITET


Vi höll vårt löfte!
Den gångna mandatperioden har visat att Arjeplog mår bra av en tydlig politisk ledning som vågar fatta de beslut som behövs inför framtiden. Vi har hållit vad vi har lovat. Vi har sanerat den urusla ekonomin från förra mandatperioden och vänt underskott på 10 miljoner kronor under år 1999-2002 till ett överskott på 19 miljoner under åren 2003-2005. Även 2006 går mot ett plusresultat.

Vi arbetar för Arjeplogs bästa!
Vi Socialdemokrater har också visat att vi kan samarbeta för Arjeplogs bästa. Vi har i koalitionsarbetet gått in för att hitta de bästa lösningarna för Arjeplogarna och försökt skapa en samsyn i politiken. Detta har gjort det möjligt för Arjeplog att möta framtidens utmaningar på ett bra sätt. Detta är vi stolta för. Men självklart finns det mer att göra och därför är vi inte nöjda än. Vi vill vara med och forma Arjeplogs framtid även under nästa mandatperiod och söker därför Ditt stöd för detta. Arjeplog behöver Socialdemokratiskt styre, inte bara i kommunen utan även i Landstinget och på riksplanet. En röst på Socialdemokraterna är en röst för utveckling, framtidstro och ansvarstagande, på alla plan. 

 Befolkningsutvecklingen – en ödesfråga!
Den största utmaning som Arjeplog står inför är befolkningsutvecklingen. Trenden med minskande befolkning måste brytas, annars överlever inte Arjeplog särskilt länge som egen kommun. Blir befolkningen för liten så kan kommunen ej erbjuda Dig den grundläggande service som Du kan kräva.
Det är därför av största vikt att Vi alla gemensamt jobbar för en positiv utveckling i kommunen. Vi måste bygga bostäder så att alla de som vill flytta hit kan ta steget och bli Arjeplogare. Men vi måste också bredda arbetsmarknaden så att det skapas fler jobb och framförallt många olika sorters jobb. För att lyckas med detta måste politik och näringsliv dra åt samma håll och samarbetet förbättras.

 En attraktiv kommun!
Om Arjeplog ska bli en kommun dit folk flyttar och framförallt en kommun där folk väljer att bo kvar så måste Arjeplog bli en attraktivare plats att leva på. Det handlar naturligtvis om att kunna erbjuda bra förskolor, skolor och äldreomsorg eller om kunna erbjuda intressanta arbeten, ett tilltalande kulturutbud och en stimulerande fritid. Men det handlar också om att alla måste känna sig hemma och välkomna i Arjeplog. Där har du och jag en viktig uppgift att fylla. Vi är alla ambassadörer för vår kommun och vi bidrar alla till att skapa bilden av Arjeplog. 

 Alla Arjeplogare ska med!
I vårt Arjeplog ska alla känna att de betyder något och att de kan påverka sin framtid. Det är viktigt att fortsätta utveckla det demokratiska samtalet mellan oss politiker och dig som medborgare. Det är viktigt att du känner att du får komma till tals och blir tagen på allvar! Det är ett löfte från oss till Dig!  

TRAFIKFÖRSÄKRINGEN PÅ SKOTRAR

Socialdemokraterna slåss för skoterlivet!

 Vi kan inte acceptera den moderatledda högeralliansens förslag om att trafikskador ska belasta trafikförsäkringen i stället för att som idag ingå i den allmänna sjukvården!

 Med högeralliansens förslag till förändringar blir trafikförsäkringen så dyr att ingen människa med normal lön kommer ha råd att ha kvar skotern! 

Ett par exempel (enligt Folksam):
 Skidoo MXZ 600 (85hk) av 2004 års modell
40-åring:      Nu: 2570kr/år       Alliansen: 7067kr/år
25-åring:      Nu: 4078kr/år       Alliansen: 11214kr/år 

Polaris Sport Touring (44hk) av 2004 års modell
40-åring:      Nu: 548kr/år         Alliansen: 1507kr/år
25-åring:      Nu: 770kr/år          Alliansen: 2117kr/år
Till detta tillkommer vagnskadeförsäkring

NÖJD MED MIG SJÄLV

Idag känner jag mig riktigt duktig. Jag har planterat om alla mina krukväxter. Detta har jag dragit mig för hela våren och sommaren och bara skjutit upp det hela gång på gång. Jag höll till ute på gräsmattan och det var verkligen varmt. Vi har haft en helt otroligt vacker dag här idag. 21-22 grader varmt och strålande sol. Har sett en hel del barn som varit ute och badat idag.

Men inte nog med det. Sedan hjälpte jag mamma med att plocka av vinbärsbuskarna. Otroligt vad det blev vinbär i år. Jag kom på att det funkade bra att använda lingonplockaren till att plocka vinbären med också. Det underlättade en hel del kan jag säga...


ARBETSPLATSBESÖK PÅ FÖRSKOLORNA

Idag har ajg och Maria Öberg varit ute på förskolorna på arbetsplatsbesök. Det har varit många intressanta diskussioner, mest om  våra vallöften att sänka maxtaxan med 300kr/månad, att tredje barnet blir helt avgiftsfritt och att den allmänna gratis förskolan också gäller treåringar. Men det har också gällt vårat löfte att höja materialanslagen till förskolan.


MÖTE MED ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Idag har vi haft möte i Arbetsmarknadsnämnden. De stora frågor vi diskuterat idag är hur kommun och Arbetsförmedling ska kunna samverka kring den stora grupp inflyttade invandrare som vi lyckligtvis fått på kort tid. Claudia, AF-chefen, fick i uppdrag att kontakta gymnasieskolan för att diskutera hur man kan stödja dessa individers svenskinlärning genom kompletterande insatser i form av arbetspraktik etc.

Den andra stora frågan var kring ungdomsarbetslöshet och ungdomars arbetslivsorientering. Från aF:s sida har man konstaterat att en stor andel av de ungdomar som nyinskrivs saknar planer och tankar inför framtiden, samt att många av de som har planer har orealistiska planer. Även här behövs en samverkan med skolan för att förbättra elevernas medvetenhet om möjligheterna på arbetsmarknaden.


EN STRÅLANDE VACKER DAG

Kan det vara bättre än så här? Strålande sol från en klarblå himmel. Dessutom riktigt varmt i luften. Och +2,9% i TEMO-mätningen...

Jo självklart kan det bli bättre. Försprånget för borgarna är ju kvar. Det skrämmer mig verkligen. Kan inte sluta tänka på hur mycket lidande och personliga tragedier en borgerlig valseger kommer att medföra.

Tänk alla de som kommer att vakna varje morgon med en klump i magen och inte veta hur man ska kalra dagen som kommer och morgondagen. Det är inte ett värdigt liv!

Nej jag tror på att trygghet skapar handlingskraft. Vet jag att jag inte behöver oroa mig för hur jag ska klara mitt levebröd så kan jag också ha ork att göra något åt min situation.


FASTIGHETSSKATTEN - SÄNKNINGEN SOM BLEV EN HÖJNING

Såg i morgon-TV i morse om förslaget till sänkning av fastighetsskatten. Enligt Rapports undersökning var det ett 15-tal kommuner i landet där sänkningen skull slå igenom, framförallt i Stockholmsområdet.

Det Rapport också konstaterade var att i Norrlands inland skull sänkningen bli till en höjning. På många håll en fördubbling av fastighetsskatten.

Man kan konstatera att på ytterligare ett område så är alliansens politik en politik för de rika landsdelarna - inte för hela Sverige!


SOCIALDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I ARJEPLOG 2006

Här nedan kan ni ta del av vårt valmanifest i höstens val.  Detta fastställdens måndagen den 14:e på vårt medlemsmöte.


VALMANIFEST INLEDNING

VALMANIFEST 2006

Arjeplog har på många sätt förändrats under den gångna mandatperioden. Pessimism och uppgivenhet har bytts mot framtidstro och optimism. Tillväxten inom biltestverksamheten har visat att det är möjligt att lyckas i Arjeplog. Arbetslösheten har varit bland de lägsta i länet och bland kvinnorna är arbetslösheten i det närmsta obefintlig. Detta är vi stolta över men vi kan ändå inte sitta stilla i båten och vara nöjda. Befolkningsminskningen fortsätter och hotar på sikt våra möjligheter att överleva som egen kommun. Att vända den trenden är det främsta uppdraget under kommande mandatperiod. Fler arbeten, fler attraktiva bostäder, bra kvalitet i den kommunala servicen och en god livsmiljö är grunden för detta. 

Målet måste därför vara att Arjeplog ska bli Sveriges bästa kommun att bo och leva i. Vi måste satsa på att bli bäst när det gäller livskvalitet och livsmiljö. Barnomsorg, skolor och äldreomsorg måste hålla så hög kvalitet att människor vill bo kvar i kommunen och framförallt så fler flyttar hit. Det handlar också om att kunna erbjuda en intressant fritid och goda möjligheter till aktivt friluftsliv. Dessutom måste alla få chansen att känna att de kan påverka sin vardag och kommunens utveckling. Alla måste få känna att de betyder något och att de behövs. Ingen ska behöva stå utanför och känna att de inte tillhör vår gemenskap. I vårt Arjeplog ska alla med! 

Arjeplog har idag en självklar plats på kartan. Fler och fler känner till vår kommun och Arjeplog har under de senaste åren speglats på ett positivt sätt i media såväl i Sverige som ute i Europa. Detta måste vi ta vara på och nyttja så att fler får upp ögonen för Arjeplog som möjlig boende- och etableringsort. Det är därför oerhört viktigt att förstärka marknadsföringen av vår kommun. 

Arjeplog är en del av vårt län och vårt land. Vi Socialdemokrater tror på samarbete över kommungränser och länsgränser. Vi är också övertygade om att det är genom samarbete på alla nivåer som vi kan förändra vårt samhälle och vår värld. Visst kan vi förändra mycket lokalt men vill vi förändra samhället i grunden så måste vi använda vårt inflytande på länsnivå, riksnivå och på Europanivå. Vi Socialdemokrater har de kontakter som behövs. Det har inte minst arbetet med att rädda riksintaget för BST visat. En röst på Socialdemokraterna i Arjeplog, Norrbotten och på riket är en röst som ger Arjeplog en verklig chans att utvecklas. 

Den 17:e september väljer du väg! 

Om du röstar på Socialdemokraterna så röstar du för framtidstro, utveckling och ansvarstagande. En röst på Socialdemokraterna är en röst för konstruktivt samarbete för kommunens bästa. Vi ser gärna att fler partier deltar i samverkan för Arjeplogs bästa. Det är tillsammans vi kan göra Arjeplog till en riktig framtidskommun. 

EN LYCKAD MANDATPERIOD 

Vi Socialdemokrater är mycket stolta över de förändringar vi lyckats genomföra tillsammans med AFD och C. Vi har lyckats skapa lugn och ro i politiken och en stabilitet som gjort det möjligt att fatta svåra men nödvändiga beslut. Vi är stolta över att ha kunnat hålla ihop samarbetet och fördjupa det över tiden. Det har du som Arjeplogare tjänat på. 

Kommunen har idag en betydligt stabilare ekonomi än när vi tog över efter förra valet. Förra mandatperiodens underskott på dryga tio miljoner har hittills vänts till ett överskott i driften på dryga 18 miljoner. Vi har med råge uppfyllt vårt löfte från förra valet om att sanera ekonomin, och återställa förra mandatperiodens underskott. Vi kan ändå inte vara lugna och släppa taget. En fortsatt befolkningsminskning innebär påfrestningar ekonomin. Befolkningsminskningen måste helt enkelt brytas. 

Vi har tillsammans också inlett en nödvändig anpassning av skola, barnomsorg och äldreomsorg till de behov som vi kan se framöver. Detta är på många sätt smärtsamt men effekterna av att strunta i verkligheten skulle vara förödande. Det går inte att blunda och tro att allt är som förut.  

Vi Socialdemokrater är stolta över det vi åstadkommit under mandatperioden men inte nöjda. Det finns ännu mycket kvar att göra. Under den kommande mandatperioden kommer det att finnas utrymme för förstärkningar inom våra verksamheter om vi bara nyttjar våra gemensamma resurser effektivt och på rätt ställe. Efter denna på många sätt tuffa mandatperiod så vill vi vara med och ta ansvar även när det finns utrymme för offensiva satsningar.

VALMANIFEST NÄRINGSLIV

ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV 

För att Arjeplog ska bli ett samhälle där alla känner att man vill bo och verka krävs att näringslivet är starkt och dynamiskt. Det är så fler människor kan få arbete och fler ges möjlighet att flytta hit. Socialdemokraterna i Arjeplog är övertygade om att ett livskraftigt näringsliv måste bygga på småföretagande och mångfald. Idag saknar vi exempelvis tillverkande industrier och verkstadsindustri. Arjeplogs näringsliv måste vila på fler ben än biltestverksamheten. På så sätt blir vi mindre sårbara för förändringar i vår omvärld.  

För oss Socialdemokrater är en målsättning att förbättra företagsklimatet ytterligare. Under mandatperioden har kommunen klättrat kraftigt på Svenskt Näringslivs ranking och ambitionen är att nå Topp-100. Från politikens håll kan vi inte bidra med färdiga lösningar utan kan bara lova att vi ska lyssna på företagarnas och näringslivets önskemål och försöka skapa de förutsättningar som behövs för näringslivets utveckling.  

För oss Socialdemokrater vilar näringslivspolitiken i huvudsak på tre ben; omsorg om befintliga företag, att skapa förutsättningar för nyetableringar och om att förändra attityderna till företagande och entreprenörskap.  

Det är en självklarhet att värna om de företag som redan finns i kommunen. Detta kan vi som kommun göra exempelvis genom att se till att företagarna med automatik medvetandegörs om de upphandlingar som kommunen genomför samt att utveckla dialogen med företagarna och hitta nya mötesplatser och forum för denna dialog.  

Arjeplog behöver fler företag och fler företagare och det är därför helt självklart att kommunen måste marknadsföra sig som etablerings- och boendeort. Kommunen måste se till att det finns förutsättningar för etableringar i form av mark och lokaler, men också boende för de som vill flytta hit.  

Ska Arjeplog långsiktigt utvecklas måste attityderna till företagande förändras ytterligare. Vi Socialdemokrater vill därför genomföra satsningar på företagsamhet och entreprenörskap i såväl förskola, grundskola som gymnasium, exempelvis inom ramen för Ung Företagsamhet. Det räcker inte att endast förändra attityderna till företagsamhet och entreprenörskap utan handlar också om mer grundläggande attityder. Det måste t.ex. vara tillåtet att lyckas och att få vara stolt över detta. Vi måste också som Arjeplogare tillåta oss vara stolta över de företagare som lyckas och på så sätt bidrar till kommunens utveckling. 

Vi Socialdemokrater kommer att verka för:
 

 

  • En förbättrad dialog med företagarna.
  • En inventering av företagens kort- och långsiktiga fortbildnings- och rekryteringsbehov görs,
  • Att utbilda våra elever i förskola. Grundskola och gymnasium i företagsamhet och entreprenörskap.
  • Att uppmärksamma och värna om befintliga företag.
  • Att skapa goda förutsättningar för nya etableringar.
  • Att bygga fler bostäder så att folk kan flytta hit.
  • Ett bredare näringsliv som ger plats för alla.
  • Förbättrad infrastruktur, exempelvis vägar, bredband, telefoni etc.

VALMANIFEST UTBILDNING

UTBILDNING – EN SATSNING FÖR FRAMTIDEN 

Arjeplog befinner sig i en tid av stora förändringar. Detta ställer enorma krav på oss alla. Vi måste vara flexibla och beredda på förändringar. Detta ställer krav på möjligheterna till livslångt lärande, ett lärande som grundläggs redan i hemmet och i förskolan. Förskolans och skolans roll är därför central i framtidsbygget. Det är här som grunden för kunskapssökande , kreativitet och företagsamhet läggs. Det är också under skolåren som våra unga får de viktigaste redskapen för det egna kunskapsinhämtandet. Det är därför av största vikt att var och en av våra elever får utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Detta förutsätter att var och en får det stöd och den stimulans som behövs för att kunna utvecklas. För oss Socialdemokrater är det därför självklart att resurserna per elev ej får sjunka.  

Under den gångna mandatperioden har mycken energi ägnats åt utbildningsfrågor och då främst frågor om skolans organisation. Vi är stolta över den nya förskola som byggs och samlokaliseringen av verksamheten från förskoleklassen upp till årskurs sex som gjordes på Öbergaskolan och som visade sig vara mycket lyckad. Nu är det dags att fokus flyttar till innehållet i förskolans, skolans och gymnasieskolans verksamheter. Där är vi redo att anta nya utmaningar.  

Vi Socialdemokrater ser det som avgörande för verksamheternas kvalitet att personalen känner att de har förtroende att utveckla innehållet i verksamheten i samverkan med brukarna. Det kan handla om alternativa pedagogiska lösningar inom de egna kommunala verksamheterna, ökat elevinflytande eller kanske nya organisatoriska lösningar som frigör resurser till stöd för de barn som behöver extra stöd. Här är vårt besked tydligt. Vi kommer att stödja sådan initiativ. 

För att förskola, grundskola och gymnasium ska kunna lyckas med sitt uppdrag måste skolväsendets alla delar fungera. Detta innebär att utbildningen måste byggas från grunden och att resurser satsas där de gör mest nytta, dvs så tidigt som möjligt. Vi är övertygade om att stöd i de tidiga åldrarna är mer effektiv än stödinsatser som sätts in senare under skoltiden, och därför måste resursfördelningen internt inom utbildningssystemet ses över från grunden. Målet är att skapa en skola där stödinsatserna högre upp i åldrarna minskar tack vare att eleverna fått ett bra stöd i de tidigare åldrarna. Förskolans särskilda betydelse måste därför uppmärksammas och vi Socialdemokrater kommer att ägna särskild kraft åt att utveckla denna verksamhet. Vår vision är en kostnadsfri förskola. Detta är lika självklart som att den övriga skolan ska vara kostnadsfri. 

När det gäller gymnasieskolan måste särskild uppmärksamhet ägnas åt utvecklandet av samtliga program på gymnasieskolan så att kvaliteten på dessa höjs och programmen görs mer attraktiva. Alla elever på gymnasieskolan ska känna att de betyder lika mycket. Ett mål är att fler Arjeplogselever väljer att studera på hemmaplan.  

Den eftergymnasiala utbildningen, som i Arjeplog består av verksamheten på vårt Lärcentra, är viktig för den framtida kompetensförsörjning i kommunen men också för den enskilda individens förverkligande av sig själv och sina drömmar. För individen handlar det också om möjligheterna att utbilda sig så att man kan stanna kvar på orten och skaffa sig försörjning. Det är därför av stor vikt att boende i Arjeplog bereds goda möjligheter till distansstudier och utlokaliserade utbildningar på hemmaplan. Samarbetet inom Akademi Norr kommer därför att fortsätta även under kommande mandatperiod.  

Vi Socialdemokrater kommer att verka för:
 

Att Arjeplog ska bli den bästa kommunen att växa upp i och gå i skola i.
Att förskola, grundskola och gymnasium får de resurser som behövs för att klara sitt uppdrag.
Att fokus läggs på förskolans och skolans innehåll i stället för på organisation.
Att förstärka anslagen till material i förskolan.
Att stödja initiativ till alternativa pedagogiska idéer inom de kommunala verksamheterna.
Att fortlöpande se till att vi i Arjeplog lever upp till FN:s barnkonvention.

VALMANIFEST TRYGGHET PÅ ÄLDRE DAR

TRYGGHET PÅ ÄLDRE DAR 

Vi Socialdemokrater har som mål att Arjeplogs ska bli den kommun i Sverige som är bäst att åldras i. På många områden är vi nästan framme, exempelvis i äldreomsorgen där fantastisk personal ger otroligt fin omvårdnad med individen i centrum, medan det på andra områden finns mer att göra, exempelvis inom boende och fritidsaktiviteter för de äldre. Tillsammans med Dig kan vi nå målet om att bli Sveriges bästa äldrekommun. 

Att bli bästa kommun att åldras i handlar om att skapa bästa möjliga livskvalitet för de äldre. Det handlar inte bara om att stirra sig blind på den kommunala omsorgen utan det handlar om ett helhetsperspektiv på livet och människan. Det handlar bl.a. om värdighet, trygghet, omhändertagande, fritid, inflytande och rätten att få känna att den kompetens man bär med sig blir tillvaratagen och uppskattad. Det handlar helt enkelt om att bli sedd och att ha en naturlig plats i vårt samhälle. 

Vi Socialdemokrater vill skapa ett Arjeplog där alla kan känna trygghet på äldre dar och där man kan känna att man kan påverka sin vardag och sitt liv. För oss handlar det bl.a. om att man ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge man vill och det är möjligt. För att åstadkomma detta måste vi ha en väl fungerande hemtjänst som kan möta de behov som finns i omvårdnadshänseende, men också om möjligheten att få service, i form av plustjänster, t.ex. med att exempelvis byta glödlampor, skotta snö, sätta upp gardiner, byta säkringar. Det handlar också om att stärka de frivilligorganisationer som finns eftersom de fyller en stor och betydande social funktion. Deras arbete handlar mycket om medmänsklighet och gör att många äldre slipper känna sig ensamma. 

Livskvalitet handlar också om tryggheten att veta att det finns plats på särskilt boende när man väl känner att man behöver det, och att det då också finns möjlighet att få bo tillsammans med sin livskamrat på det särskilda boendet om man så önskar. Vi Socialdemokrater vill, i dialog med Dig, fundera vidare över hur man vi kunna införa en plats- och pargaranti på våra särskilda boenden. God livskvalitet handlar också om ett gott boende utifrån de behov och önskemål man har, och om en aktiv och meningsfull fritid. Vi Socialdemokrater vill här fortsätta dialogen med dig om vad som behöver göras. Tillsammans kan vi skapa ett bättre Arjeplog, som blir bästa kommun i Sverige att åldras i. 

Vi Socialdemokrater kommer att verka för:
 

* Att Arjeplog ska bli Sveriges bästa kommun att åldras i.
* Att bibehålla och utveckla kvalitén i hemtjänst och särskilda boenden.
* God kompetensutveckling hos vår personal.
* Att utöka boendet för senildementa.
* Att Komfortbussen verkligen blir en komfortbuss.
* Att ”solpojkar” och ”solflickor”, dvs sommarjobbare, anställs inom äldreomsorgen varje sommar så att de äldre får komma ut mer.
* Att stärka frivilligorganisationerna.
* Att specialistläkare kommer till Arjeplog på konsultation så att de äldre slipper åka till sjukhusen i onödan.
* Att utreda möjligheterna till plats- och pargaranti i de särskilda boendena.
* En aktiv och utvecklande fritid för de äldre.
* Lägre avgifter för färdtjänst.

VALMANIFEST VÅRDCENTRALEN

VÅRDCENTRALEN – GRUNDTRYGGHET FÖR ARJEPLOGAREN Ett orosmoln på himlen är tryggheten vid sjukdom. För oss i Arjeplog är det en självklarhet att vi ska få ett akut omhändertagande närhelst vi blir sjuka. Men det är långt ifrån en självklarhet för alla. I striden om resurser ifrågasätts akutmottagningen i de mindre kommunerna och man vill föra över ekonomiska resurser från vårdcentraler till sjukhusen. Detta ser vi som den stora ideologiska frågan på lokal och regional nivå. För oss Socialdemokrater är det självklart att alla ska ha en trygghet när det oförutsedda slår till med full kraft och du drabbas av sjukdom. Då ska du veta att du, under dygnets alla timmar, har möjlighet att få akutvård på Vårdcentralen och att det finns en jourläkare som kan rycka in om det behövs. För oss är vardagstryggheten central. Du som Arjeplogare ska kunna lita på att du får hjälp. 

Det är lika självklart att fortsätta kampen för att få behålla de OBS-platser vi har på Vårdcentralen. Med de avstånd vi har måste vi ha tillgång till dessa lokala ”sjukhusplatser” så att man inte i alla lägen måste skickas till kustsjukhusen. Dessa är särskilt viktiga för alla äldre sjuka som får möjligheter att vara nära sina anhöriga. Det handlar verkligen om livskvalité. 

För oss Socialdemokrater är också återinförandet av specialistläkarnas konsultationsbesök i Arjeplog en viktig fråga. Det är orimligt att äldre ska behöva åka till Sunderbyn för enkla besök när läkaren kan komma till Arjeplog. Det är bättre att läkaren åker hit än att en massa patienter åker till läkaren.  Men trots en väl fungerande Vårdcentral kommer det att finnas behov av specialistvård på våra sjukhus. I dessa lägen är det viktigt med fungerande transporter till och från sjukhusen. Införandet av en komfortbuss var ett mycket bra initiativ. Tyvärr har klagomålen mot komforten på Länstrafikens komfortbuss varit massiva. Vi Socialdemokrater delar denna kritik och kommer att kämpa för en bättre komfort på bussen. Vi kommer också att kämpa för en bussvärd/bussvärdinna ska finnas med redan från Arjeplog. Detta är speciellt viktigt för de äldre! 

Vi Socialdemokrater kräver:
 

Oförändrad jour och akutmottagning på Vårdcentralen.
Fler OBS-platser.
Bättre komfort på Komfortbussen.
Bussvärd/bussvärdinna på Komfortbussen, redan från Arjeplog.

VALMANIFEST KULTUR OCH FRITID

KULTUR OCH FRITID – FÖR LIVSKVALITÉ OCH UTVECKLING 


Ett gott kultur- och fritidsutbud är en av grundstenarna i en god livskvalité. Vi måste alla få tillfällen att ge utlopp för vår skaparlust och vår kreativitet och få ägna oss åt aktiviteter som skänker oss glädje och ger livet mervärde. En meningsfull fritid gör oss alla starka och ger oss möjligheter att växa.

 


Ett rikt kultur- och friluftsliv är viktiga byggstenar i skapandet av ett attraktivare Arjeplog. Trots detta vill vi Socialdemokrater vara försiktiga och inte utlova stora satsningar på dessa områden. Så snart ekonomin dock tillåter vill vi verka för ett breddat kultur- och fritidsutbud. I detta läge kommer satsningar på barn, ungdomar och äldre att prioriteras.

 


Vi Arjeplogare är ett friluftsälskande folk och upplevelser ute i vår fria natur är viktiga inslag i en meningsfull fritid och kanske, om vi ska vara ärliga, det som i högst grad bidrar till upplevelsen av livskvalité i vår kommun. Det är därför självklart för oss Socialdemokrater att värna rätten till ett rörligt friluftsliv med möjligheter till jakt, fiske och skotertrafik. Därför får inte restriktioner i dessa rättigheter utformas av människor utan vetskap och förståelse för de förhållanden vi lever i.

 

För de yngre är Ungdomsgården en av de viktigaste hörnstenarna i en meningsfull fritid. Det är därför självklart att värna om Ungdomsgården, och genom att flytta Ungdomsgården ge verksamheten bättre förutsättningar än man har idag. För oss är det självklart att barn och ungdomar ska få vistas i friska hus, oavsett om det rör sig om barnomsorg, skola eller Ungdomsgården. Det är därför uteslutet för oss att placera Ungdomsgården i Röda skolan.  Vi Socialdemokrater vill ge ungdomsgården möjligheter att utvecklas genom att placera Ungdomsgården i Lugnetskolans ändamålsenliga och fräscha lokaler. Där får man också en fantastisk utomhusmiljö alldeles inpå knutarna. Det är också viktigt för oss att lokalerna inte är uppsplittrade utan att man får en väl samlad lösning. Vi socialdemokrater tycker att det är oerhört viktigt att de barn och ungdomar som vistas på Ungdomsgården får tycka till om hur verksamheten ska utformas på det nya ”riktiga” Ungdomsgården. Vi är övertygade om att de kommer att se otroliga möjligheter i Lugnetskolans lokaler. 

En annan viktig byggkloss i ett levande kultur- och fritidsliv i Arjeplog är studieförbunden. Genom deras verksamhet för människor i alla åldrar möjlighet att utveckla sina fritidsintressen och förverkliga sig själva och sina drömmar. Det är därför viktigt att värna om Studieförbunden och den verksamhet de bedriver. Lika viktigt för Arjeplog är ett levande föreningsliv. Vi måste därför stödja föreningarna i kommunen och försöka hitta modeller att underlätta för de föreningsaktiva så att de orkar med att hålla liv i de aktiviteter föreningarna erbjuder.  

Vi Socialdemokrater kommer att verka för:
 

·        Att erbjuda våra ungdomar en meningsfull fritid.

·        Mer aktiviteter för de äldre.

·        Att motorbanan byggs.

·        Att ungdomsgården flyttas till Lugnetskolan.

·        Att värna rätten till jakt, fiske och skotertrafik.


VALMANIFEST EN LEVANDE LANDSBYGD

EN LEVANDE LANDSBYGD 


I ett Socialdemokratiskt styrt Arjeplog ska det vara möjligt att bo i hela vår kommun. Detta förutsätter att inte basservicen försämras så att man inte kan bo kvar. Det handlar om att få hem sin post, få tag på dagligvaror och att kunna ta sig in till tätorten med buss eller bil. På många håll har servicen försämrats så att det är svårt att bo kvar. Detta kan vi inte acceptera utan kommer att kämpa för bibehållen service. där befolkningsunderlaget gör det rimligt.

 


Kommunen måste dessutom se till att det finns goda förutsättningar för etableringar i vår kommun. Det är därför avgörande att Tele/IT-nätet fungerar bra i vår kommun så att företag kan etablera sig där de vill. Det är också ett kommunalt ansvar att se till att de finns lokaler att tillgå för företag som vill etablera sig och bostäder för de som får jobb,

 
Vi Socialdemokrater kommer att verka för: 

·        Goda kommunikationer i kommunen

·        God dagligvaruförsörjning

·        Bättre vägar

·        Goda Tele/IT/Mobiltele-kommunikationer.


VALMANIFEST MILJÖ

MILJÖN – EN FRAMTIDSFRÅGA REDAN IDAG 


Vi Socialdemokrater strävar efter att hitta balans mellan välfärd och miljö. Vår önskan är att kunna lämna över en ekologiskt väl fungerande kommun till kommande generationer, och därför måste miljöarbetet uppvärderas inom kommunen. Detta arbete måste bygga på våra lokala förutsättningar och detta kräver att den lokala makten över miljöfrågorna ökar.

 


Vårt mål är en miljöpolitik som bygger på balans mellan att värna miljön, värna möjligheterna till näringslivsutveckling och att värna möjligheterna till ett rikt friluftsliv. För att kunna lyckas hitta denna balans vill vi att våra kommuninnevånares möjligheter att bestämma över våra naturtillgångar ska öka och därför kräver vi ökat självbestämmande i dessa frågor.

 
Vi Socialdemokrater kommer att verka för: 

·        En hållbar utveckling där man brukar men inte förbrukar naturen.

·        Ökat lokalt självbestämmande i miljöfrågor.

·        Möjlighet att bygga i strandnära områden.

·        Att byarna får hämtning av grovsopor höst och vår.

·        Fler parkeringsmöjligheter i centrum.

·        God planering för bostäder i attraktiva miljöer.

·        Att kretsloppstänkandet utvecklas.


VALMANIFEST "EN GOD ARBETSGIVARE"

EN GOD ARBETSGIVARE

 

En god livskvalité befrämjas av ett gott arbetsliv. Detta är också ett sätt att skapa ett attraktivare Arjeplog. Vi kommunpolitiker kan endast ta ansvar för de kommunala arbetsplatserna och det arbete som där sker. Arbetsmiljöfrågor bör bli ett fokusområde under kommande mandatperiod och arbetsledare och chefer bör få mer utbildning på detta område för att kunna göra ett bättre jobb.

 


En god arbetsmiljö handlar om såväl fysisk som psykisk arbetsmiljö. Det är viktigt att vi skapar miljöer som gör att människor orkar med sitt arbete och stimuleras av det. Vi måste skapa miljöer som ger människor chans att påverka sin arbetssituation och känna att de har inflytande och får möjlighet att känna sig tillfredsställda med det arbete de uträttar. Vi måste också skapa miljöer där den enskilde arbetstagaren inte upplever brist på information och framförhållning. Välinformerade medarbetare som känner sig trygga är vår största tillgång.


 Vi Socialdemokrater kommer att verka för:

·        En god fysisk och psykisk arbetsmiljö.

·        Förbättrad rehabilitering och tidigare insatser.

·        Ökat personalinflytande på arbetsplatserna.

·        Bättre utbildning på arbetsmiljöområdet för arbetsledare och chefer.

 


HÄLSÖ

Tänkte att jag skulle lägga in några bilder från min Göteborgsresa i somras.  Jag, Anders och Henrik var flera dagar ute på Hälsö och badade. Det var otroligt underbart! Längtar tillbaks till dessa dagar!

HÄLSÖ


HÄLSÖ 2

HÄLSÖ 2


HÄLSÖ 3

HÄLSÖ 3


HÄLSÖ 4

HÄLSÖ 4


ÁNDERS

Och här ser ni Anders. Denna bild är också tagen på Cafe Längtan på Hönö.

ÁNDERS


HENRIK

Det här är Henrik, en otroligt schysst polare i Göteborg, som jag lärt känna genom Anders! Jag och Mattias var ute och käkade med Anders och henrik nu när vi var i Göteborg.

HENRIK


MODERATERNA OCH TRAFIKFÖRSÄKRINGEN

Jag undrar egentligen om norrbottningarna är medvetna om vad moderaternas förslg kring trafikskador och trafikförsäkringen innebär. Principen är att det inte är stat och landsting som ska betala för vård i samband med trafikolyckor utan att detta ska betalas av den skadades försäkringar.

Gissa om premierna för trafikförsäkring för bilar, MC och snöskotrar kommer att skjuta i höjden!!!

SÅNT HÄR ACCEPTERAR VI INTE!

Jag blev otroligt upprör när jag läste tidningen i morse och fick se artikeln om skadegörelsen i Arjeplog, där några ungdomar vält en personbil på en gård.

Vart är vi egentligen på väg???

Mitt budskap till dessa ungdomar är tydligt: LÄGG AV!
Det här accepterar vi inte. Sån här skit ska vi inte ha i Arjeplog. I Arjeplog ska du kunna lita på att du får ha dina saker ifred!

SKÄRPNING!


INTRESSANTA SAMTAL OCH BESÖK IDAG

Idag har jag fått en del intressanta besök och samtal. Det har varit en hel del konkreta idéer och synpunkter. Det har handlat om att man tycker att hemtjänsten ska få börja putsa fönster igen, om att vägen till Bjäckas behöver lagas till och att även vägen upp till Galtis är i uselt skick.

Det är oerhört viktigt med den här kontakten med människor. Det är bra för mig att få såna impulser och det är ur den enskildes perspektiv oerhört viktigt att få framföra sina åsikter. Så bara ring eller mejla mig! Eller ännu hellre, kom in på besök!

GRILLKVÄLL TILLSAMMANS MED LO I MELLANSTRÖM

Igår kväll genomförde vi vår första större valaktivitet. Tillsammans med LO så hade vi en grillkväll utanför Folkets Hus i Mellanström och bjöd besökarna på loppmarknaden där på korv, hambúrgare och Festis. Det var fantastiskt och se vilken folkfest loppisen i Mellanström är. Det hade jag inte riktigt föreställt mig.

När vi är i Laisvall nästa onsdag ska jag försöka komma ihåg att fota lite. Hade ju med mig kameran men kom inte ihåg att fota alls.


FASTIGHETSSKATTEN OCH RÄNTEBIDRAGEN

Det är intressant att se hur Moderaterna nu backar om räntebidragen. Man avslöjade ju sina prioriteringar å det grövsta när man för att finansiera en sänkning av fastighetsskatten ville sänka räntebidragen. Vilka skulle ha tjänat på det? Jo det är ju äldre och rika fastighetsägare i kustregionernas överhettade områden som har sina fastigheter redan betalda. Och vilka skulle få betala? Jo det är ju yngre familjer utanför de överhettade regionerna som lånat till sin bostad. Alltså en överföring från de behövande till de redan rika. Nu börjar man känna igen Moderaterna!

MÖTE MED SKELLEFTEÅ KRAFT AB

Idag har vi träffat Skellefteå Kraft för att diskutera vindkraftsetableringen på Uljabuoda. Mötet var i en positiv och konstruktiv anda och kommunens förhandlingsgrupp ska träffa företrädare för Skellefteå Kraft igen på torsdag i nästa vecka för att fortsätta diskussionerna.

Kommunens utgångspunkt är att skapa förutsättningar för en lokal förankring och att Arjeplogarna och kommunen skall få något utbyte av investeringen.

QUEENTASTIC, ABSOLUTELY FABULOUS

De här borde ha vunnit norska Melodi Grand Prix i år med låten "Absolutely Fabulous"

De är helt underbara och klåten är en kanonlåt!!!
QUEENTASTIC, ABSOLUTELY FABULOUS


QUEENTASTIC, ABSOLUTELY FABULOUS

De här borde ha vunnit norska Melodi Grand Prix i år med låten "Absolutely Fabulous"

De är helt underbara och klåten är en kanonlåt!!!
QUEENTASTIC, ABSOLUTELY FABULOUS


QUEENTASTIC, NORGES RÄTTMÄTIGA VINNARE 2006

QUEENTASTIC, NORGES RÄTTMÄTIGA VINNARE 2006


SANDRA DAHLBERG, PRIDENS EGEN SCHLAGERPRINSESSA

SANDRA DAHLBERG, PRIDENS EGEN SCHLAGERPRINSESSA


DUO DATZ (ISR 91) SJUNGER KAN PÅ PRIDEN

DUO DATZ (ISR 91) SJUNGER KAN PÅ PRIDEN


ARVINGARNA SJUNGER ELOISE PÅ PRIDEN

ARVINGARNA SJUNGER ELOISE PÅ PRIDEN


Sibel Tuzun på Prides schlagerkväll

Hur kunde Sibel från Turkiet spöka ut sig så hemskt i Aten när hon kan vara så här läcker?

Sibel Tuzun på Pride


Trygg i praktisk samverkan

Här ser ni Kristina Bäckström (C) i Arvidsjaur och mig!

Ytterligare bild på mig och Kristina


Ännu en bild på Kristina och mig

Bubbe och Kristina 2


Kristina (C) från Arvidsjaur ger massage

Fick under Priden besök av Ulf Ottosson (Arjeplog) och Kristina (Arvidsjaur) från Centern. De hade valupptakt i stockholm under fredagen och lördagen. De hade gått med i centerns sektion i Prideparaden. Blev jätteglad att de hörde av sig. Eftersom Ulf stod för fotograferandet så syns inte han.

Kristina (C) från Arvidsjaur ger massage


INTRESSANT BÖRJAN EFTER SEMESTERN

Måste säga att det rivstartade efter semestern. Har hunnit med att träffa medborgare som bl.a. velat diskutera snöskoterleder, vattenståndet i Hornavan och vattenkvaliteten i Jäckvik. har även hunnit sätta dagordning för nästa arbetsutskott i Kommunstyrelsen. Sedan har jag också hunnit träffa IT-samordnaren och räddningschefen som velat diskutera investeringsfrågor.

Men det var inte bara på jobbet det rivstartade. Även inom politiken går det på högvarv. Håller med slutskrivningarna i vårt valmanifest. Det ska tas på måndag. Sedan har jag också gjort nästa  valannons till Arjeplogarn. Riktigt stolt att jag lämnade in den redan igår trots att manusstopp är först imorgon. Vi hade dessutom styrelsemöte i Arbetarekommunen i måndagskväll och där var det en massa valplanering som gällde. Det blir en hektisk tid fram till valet. Måste beställa en del material till valmötena.


PÅ SOSSARNAS PRIDEFLOAT

Fick den här bilden av en kompis från Södertälje.  Han kollade in Prideparaden i söndags och passade då på att fota. Tycker själv bilden är bra. Den förmedlar i alla fall hur kul jag hade:-)

PÅ SOSSARNAS PRIDEFLOAT


VIDARE TILL STOCKHOLM

Idag bär det av vidare till stockholm. Priden börjar ju på allvar imorgon. Det ska bli otroligt kul att få träffa massor av folk man inte träffar så ofta annars.

Det roligaste av allt blir ju att få träffa Fredrik igen. Förra gången hann vi knappt ses. Han är ju en av mina allra bästa vänner.

hits