Packat och klart!

Äntligen har jag packat klart och det hela en timme innan avresa!!! Väskan blev lika tung som vanligt och jag skulle nog kunna stanna borta i två veckor skulle jag tro...

Sören Wibe har hittat till schlagern

Inte hade jag trott att jag skulle få läsa om Eurovisionsschlagern på PT:s debattsida, men idag hände det. Visserligen handlar artikeln nog om Palestina men det tar ett bra tag innan Wibe försöker knyta ihop säcken. Länge verkar den bara handla om Eurovisionsschlagerns femtioårsjubileum.

Detta måste vara ytterligare ett bevis på schlagerns storhet!!!!

Artikeln hittar ni här:

http://www.pitea-tidningen.se/index.php?artikel=127925&option=15

Kanske tapp i bloggandet

Nu ska jag på kongressen i Malmö. Kommer nog bli mindre bloggat då, eftersom jag inte har tillgång till dator själv. Men är tillbaks för fullt nästa fredag!


¨Ska ändå göra mitt bästa för att kunna lämna rapporter!!!


Kongress i Malmö

Imorgon börjar S-kongressen i Malmö. Det är första kongressen som jag är med på. Ska verkligen bli kul, även om det nog blir långa och jobbiga dagar!

Stressad som bara den

Är jättestressad av  att veta att jag ska vara borta en vecka. Får dessutom inte glömma att vattna blommorna... Har inte packat helt klart heller. Och skulle behövt vara kvar länge på jobbet också!


Så att åka på kongress är inte bara kul!


Information kring plusjobben

Idag har vi haft extra arbetsmarknasnämnd och fått preliminär information om vad plusjobben kommer att innebära för Arjeplogs kommun. Vi kommer att få någonstans omkring 10-11 plussjobb.

Möte kring finansiella mål för kommunen

Idag har vi haft möte i en arbetsgrupp som hade till uppdrag att föreslå finansiella mål för kommunen. Vi har enats om ett förslag, som jag kommer att lägga ut här när det är utskrivet. Det har varit ett intressant och mycket lärorikt arbete!

Hatar att packa

Förstår inte varför jag har en sån aversion mot att packa. Bara jag kommer igång så är det ju trots allt inte så farligt!!!

Vilken underlig höst!

Såg för en gångs skull väderleksrapporten. Nog är ändå världen upp och ner. Det är ine som det ska när hösten är så varm. Här uppe skulle det väl bli närmare tio grader varmt under helgen.

Inte avundsjuk alls...

På Maria som ska åka till New York på lördag...

Tänk om man fick byta med henne!!!

Välsignelseakt

Det är väldigt intressant att Svenska Kyrkan nu äntligen kommit till beslut om en välsignelsakt för homosexualla par. det är viktigt för de personer som tillhör Svenska Kyrkan och vill bli välsignade. Detta kan vara av stor vikt för känslan av tillhörighet och gemenskap.

Läste en mycket underlig artikel på QX, som jag för allt inte kan förstå poängen med. Den handlar om att det skulle vara sjupt beklagligt om vigseln blir könsneutral. Ni kan läsa artikeln här:
http://www.qx.se/nyheter/artikel.php?artikelid=3988

Intervjuad av Kom Ut

Idag blev jag uppringd av tidningen Kom Ut och intervjuad om den kommande S-kongressen och frågan om könsneutrala äktenskap. Fick frågor om hur jag trodde det skulle gå på kongressen och varför jag tycker det är viktigt med könsneutral äktenskapslagstiftning.Anställningsintervju Ekonomichef

Idag har vi haft anställningsintervju med en kandidat till ekonomichefsjobbet. Ska bli kul att höra övriga gruppers reaktioner. Allt som allt ska fyra olika grupper träffa kandidaten. Alltid lika intressant att höra hur personer uppfattas av olika människor.
Träff med racingstall

Imorgon ska jag, Rolf L och representanter för UNF träffa ett nytt racingstall för att höra hur deras tankar kring en samverkan skulle vara. Vi undersöker flera möjligheter just nu och primärt är att kapa kostnaderna samtidigt som man ska kunna garantera det stöd vi behöver. Projektet finns inte med i nästa års budget, så det är långt ifrån säkert att det blir en fortsättning på projektet även om jag verkligen hoppas på det.
 

Umba-eleverna

För att förtydliga ett tidigare inlägg, med anledning av kommentarer jag fått, kring avslaget på framställan från KFU angående tilläggsanslag för utbytesprojektet. Bakgrunden är att det för höstterminen finns avsatt 50000kr och för vårterminen 50000kr. Dessa pengar, anser jag,  behöver inte gå till boende eftersom kommunen redan subventionerar tomma rum på elevhemmet, råvarukostnaderna för maten behöver inte bli särskilt höga, resor kan täckas via vänortspengarna. Således hade gymnasieskolan ca 100000kr till lärarresurserna och skulle planerat utifrån dessa ramar.

Varför spelar man inte med öppna kort?

Jag blir ibland så förtvivlad när man försöker dölja och mörka problem. Men "man" menar jag då politiker. Att inte stå upp och säga rakt ut vad man vill och vilka problem man försöker lösa utan istället försöka dölja detta bakom andra fasader får mig att må illa.

Detta späder på föraktet mot politiker eftersom politiken blir helt obegriplig, och många gånger ologisk. Hur ska man då kunna få nya människor att engagera sig?

Ordjakten

Gissa vem som ska vara med och tävla i Ordjakten i TV...

Fullt upp

Det måste ju vara för att man har fullt upp som tiden rusar iväg. Tänk att det nu är mindre än två månader till julafton!!!

Nu har det blivit vinter

Nu känns det att vintern börjar koppla sitt grepp om oss. I morse var det riktigt mycket rimfrost på bilen. Kupévärmaren hade gått lite för kort tid för att kunna rå på den, eller så hade överhettningsskyddet slagit till. Den stod nämligen alldeles för snett där på golvet, och dessutom alldeles för nära mittkonsolen. Då brukar det kunna bli lite för varmt och då protesterar den illvilligt!!!


Föredrag om kommunal samverkan

Imorgon ska jag hålla ett föredrag om kommunal samverkan på ett seminarium som anordnas av Sparbanken Nord inom ramen för "Samtal för framtiden", ett samverkansprojekt mellan Sparbanken nord och de kommuner där Sparbanken Nord verkar.

Jag ska prata om hur vi försöker utveckla samverkan med Sorsele kommun, Malå kommun och Arvidsjaur kommun. Det är ett utvecklingsarbete som nu går in i en betydligt mer intensiv fas med ambitionen att innan valet hösten 2006 fatta beslut om någon form av konkret samverkan. 

Könsneutrala äktenskap

Den fråga jag har störst förhoppningar på  när det gäller S-kongressen är frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning. Jag hoppas verkligen att S-kongressen vågar göra ett ideologiskt ställningstagande och inte fega ur och avvakta någon utrednings ställningstagande. Frågan är om vi ska ge vägledning till de sossar som sitter i utredningen eller låta de bestämma vad vi tycker.

För mig är frågan självklar. Människors kärlek kan inte delas upp i ett A-lag som omfattas av lagstiftningens huvudlagstiftning för det som omfattas av normen, och ett B-lag som omfattas av en särlagstiftning för undantagen. Detta om något är väl segregation och utanförskap.

Att bli lärd eller att lära sig...

I förslaget till politiska riktlinjer står det på sidan 12 om skolan: "Lärarna måste ha goda förutsättningar att lära ut."

Enligt min uppfattning är detta totalt fel synsätt, som dessutom hör hemma i en förlegad syn på lärande. Grundläggande utifrån den socialdemokratiska människosynen måste skolan utgå från eleven och dess behov och därför måste det centrala vara det egna lärandet. Självklart borde detta ha utformats så här från en socialdemokratisk horisont: "Lärarna måste ges goda förutsättningar att skapa en god lärmiljö i skolan så att eleverna kan få det stöd de behöver i sitt lärande."

Skolan och värdegrunden

Vid senaste ombudsträffen för Norrbottensombuden vid S-kongressen fick jag gehör för att värdegrundsfrågorna i skolan måste sättas i fokus igen, så att lärandemiljön kan förbättras. Den ensidiga fokuseringen på ämnen, kunskap, timplaner och kursplaner måste balanseras. Därför föreslår vi att de politiska riktlinjerna kompletteras med följande stycke:

Skolans värdegrund
Grunden för den socialdemokratiska utbildningspolitiken är en god lärandemiljö där eleverna känner lust till lärande och har möjlighet till inflytande över sin vardag. Alla elever ska känna att de blir sedda och respekterade. Ingen elev ska utsättas för kränkande behandling eller mobbing i skolan. Värdegrundsfrågorna måste därför, på ett tydligare sätt, sättas i fokus i de svenska skolorna.


Obligatoriska nationella prov i trean

Jag är mycket glad att Norrbottensdelegationen vid S-kongressen uppmärksammat och kommer att agera i frågan om förslaget i de politiska riktlinjerna att införa prov i årskurs tre på grundskolan. Det är en fråga som vi tycker är av stor vikt och inte gagnar eleverna i deras utveckling utan i stället riskerar att slå ut fler elever.

Vi har tolkat det som att grunden för förslaget är att utveckla uppföljningen mellan skolorna vad gäller resultat. Vår uppfattning är att om det behövs bättre instrument för detta så ska man utveckla de kvalitetsredovisningar som finns idag, så att dessa jämförelser blir möjliga.

Personligen tycker jag att det stycke som behandlar detta i de politiska riktlinjerna borde utformas så här: "Alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg. Detta kräver en likvärdig skola i hela vårt land. Skolans mål ska vara tydliga – och ge det stöd och hjälp som varje elev behöver för att nå målen. Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, redan från förskolan, som kan utvärderas och följas upp tillsammans med lärare och föräldrar. Ett viktigt instrument för skola, elev och föräldrar att kunna följa elevens utveckling är de nationella prov som finns. Uppföljningen mellan skolor, vad gäller skolans resultat, måste förbättras. De kvalitetsredovisningar som redan görs idag måste därför utvecklas så att jämförelser mellan skolor är möjliga."


Individualiserad föräldraförsäkring

Frågan om hur föräldraförsäkringen ska vara konstruerad kommer med största säkerhet att bli en av de stora frågorna på partikongressen kommande vecka. Där kommer "striden" att stå mellan tre huvudlinjer; en oförändrad föräldraförsökring, en tredelad variant där en tredjedel av tiden får fördelas valfritt mellan föräldrarna övrig tid individualiserad samt den tredje varianten där föräldraförsäkringen splittas mellan föräldrarna och inte kan överlåtas.

Personligen lutar jag åt den tredje varianten efter uttaget skiljer sig så markant mellan föräldrarna trots årtionden av jämställdhetsarbete. Det är dags att ta ytterligare steg. Kan också tänka mig en tredelad variant men asolut inte en oförändrad föräldraförsäkring.

Här har vi en fråga där vi kan och måste göra ett tydligt ideologiskt vägval. Vi kan inte acceptera att uttaget är så ojämställt och måste därföra visa vägen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24/10

Vi har idag haft KSAU-möte med en gedigen föredragningslista. Hela 39 ärenden stod på föredragningaslistan och dessutom tillkom två ärenden.

Många ärenden var av formell karaktär så sammanträdet blev it elika utdraget som väntat. De viktigaste ärendena var:

* Kvartalsrapporten för det tredje kvartalet
Prognosen visar, exklusive försäljningen av Kraja-anläggningen, på ett överskott på 5,8 miljoner kronor. Inklusive Kraja så beräknas överskottet till 1,0 miljoner kronor.

*Begäran om ramtillägg KFU-nämnden
Elevutbyte Umba 150 000kr föreslås avslås.
Svenska för invandrare 60 000kr föreslås bifallas.
Barnomsorg Öberga 265 850kr återremitteras till KFU för fördjupad redovisning.
Omställningskostnader 150 000kr föreslås avslås.

*Medborgarförslag placering av busstation
Förslaget på placering vid miljögård vid Blomstervägen föreslås avslås då detta upplevs som för långt från centrum. KSAU föreslår att fullmäktige vidhåller föreslagen placering.

*Fritidshustomter i Jäckvik
KSAU föreslår att priserna på tomter sätts till respektive 50 000kr och 75 000kr i stället för 100 000kr.

*Underhållsplan för Stiftelsen Arjeplogshus
Kommunen tillsätter en arbetsgrupp bestående av kommunalråd, kommunchef och 2 representanter för stiftelsen som ska diskutera frågan och även föra överläggningar med Statens bostadsnämnd.

*Minoritetsspråkspolitiskt program
KSAU föreslår att kommunfullmäktige fastställer programmet med vissa smärre justeringar.

*Sammankoppling av bredbandsnäten i Arvidsjaur, Malå, Sorsele och Arjeplog
KSAU föreslår att näten sammankopplas så att samverkan kan utvecklas mellan dessa kommuner. Kostnaden för år 1, ca 54 000kr, återsöks ur bygdemedel.

*Flaggning i kommunen
KSAU föreslår att ´flaggningspolicyn revideras på ett smärre antal punkter och att flaggor inköps så att flaggning kan ske på samtliga flaggstänger på torget vid nationaldagen. Vid övriga allmäna flaggdagar flaggas det, förutom vid Tingsbacka och skolorna, på en flaggstång vid torget. Vid skolorna flaggas det dessutom vid skolstart och skolavslutning. På den samiska nationaldagen så flaggas det med samisk flagga vid kommunhuset.

*Medfinansiering "Hälsoklivet"
KSAU föreslår att kommunen bedriver projektet "Hälsoklivet" gemensamt med ABF och Vårdcentralen. Kostnad 15 000kr.

*Upphandling revisionstjänster
KSAU föreslår att det enda anbudet gällande revisionstjänster antas.


Vackraste vyn eller?

Utsikt från Galtispuoda
Galtis och sjöar

Bild hämtad från Arjeplogs kommuns server

Underbar förvinterdag

Idag har vi ännu en kall och gnistrande klar förvinterdag.

Nysnö och vatten

Bild hämtad från Arjeplogs kommuns server

Nysnö

Idag har det varit en helt underbar dag. Klarblå hmmel och sol som gnistrat i den snö som kom igår kväll. Här är ytterligare en bild som bevisar att Arjeplog är vackraste platsen på jorden. Både den här och förra bilden har hämtats från kommunens server.

Nysnö och sol

Galtis och sjöar

Igår kom första snön. Visserligen inte särskilt mycket. Men det känns ändå som om vintern nu verkligen talat om att den är på väg...

Galtis och sjöar


Vision 2028

Eftersom Micke P, i en kommentar till mitt inlägg om vision i budgeten, har hänvisat till den vision för Arjeplog 2038 som jag presenterade vid budgetfullmäktige i november 2003 så tyckte jag det var bra att lägga ut den här:


 Arjeplog år 2028 – bäst i test


Idag tar vi första steget på det som är vägen in i framtiden, vägen fram till Arjeplog år 2028. Ett friskt, välmående Arjeplog som präglas av öppna, medkännande, positiva Arjeplogare som tagit framtidsbygget i egna händer, och som gått från att säga ”Det händer inget”, ”Det finns inga visioner”, ”Allt är skit” till att säga ”Jag är stolt över det Arjeplog jag har varit med och skapat”, ”Jag har tagit makten över mitt liv” och även ”Nu känner jag att framtiden inte hänger på vad andra gör utan att vad som händer beror på mig och min egen inneboende kraft”.


Vi ser ett Arjeplog där testverksamheten lever i symbios med besöksnäring och där de bidrar till varandras utveckling. Arjeplog är också ett ledande forskningscentrum gällande kylans effekter på fordon och motorer. Vi ser ett Arjeplog med en bredd i näringslivet med blomstrande småföretag inom en rad distansoberoende marknader. Vi ser också ett antal entreprenörer som utvecklat verksamheter som bygger på Arjeplogs unika möjligheter till återhämtning i ett samhälle som alltmer präglas av specialisering och uppskruvat livstempo. I Arjeplog erbjuds du möjligheten att vara en hel människa, att låta kropp och själ finna tillbaks till den harmoni som en gång fanns. Vi ser också en rad människor som inom ramen för kommersiell handel hittat kompletterande verksamheter som bidrar till expansiv utveckling. En rad företag och handlare har också hittat sin egen speciella nisch som drar människor till Arjeplog. Du åker till Arjeplog för att hitta det speciella och genuina.


Arjeplog år 2028 är ett kulturellt Mecka där Silvermuséet är navet och nybyggarkulturens möte med den samiska kulturen är den röda tråden i allt som görs. Varje års hålls den mycket välbesökta vintermarknaden med samisk musikfestival, med konstutställningar i det nyinvigda kulturhuset nere vid Hornavans strand, med landscape art-happeningar ute på Hornavans is och den världsberömda Nordic light-ljusshowen över Öberget. På sommaren kommer tusentals människor resande för att leva nybyggarliv som man gjorde på artonhundratalets slut. Ute i byarna blomstrar nybyggargårdar och inflyttningen är stor. Arjeplog är känt som kommunen dit du flyttar för att utvecklas som människa.


Arjeplog 2028 är ett världskänt forskningscentrum med sitt institut för Subarktisk landskapsforskning dit gästforskare från hela världen kommer för att studera människans påverkan på det subarktiska landskapet. Turister kommer resande från hela världen till Arjeplogs expoområden där resultaten av spetsforskningen visas. Arjeplog är den kommun i Sverige med högst andel akademiker i befolkningen om man räknar såväl fast boende som gästforskare.


I övrigt är Arjeplog en kommun där innevånarna tagit kontrollen över sina liv. Skolor och förskolor styrs av styrelser med elev- och föräldramajoritet och elever och föräldrar erkänner stolt att förr så gick vi och väntade på att få inflytande, nu har vi tagit oss makten och formar vår framtid. Tack vare den stora inflyttningen, och kommunens höga födelsetal, så har kommunen haft förmånen att kunna bygga ett antal nya skolor som man fått möjlighet att forma utifrån pedagogiska idéer till skillnad från de skolor som las ner i början på 2000-talet. Detta var också början till vägen upp ur det stora mörker och hjälplöshet som många då kände. Den sunda ekonomi som då skapades tillsammans med de lyckade investeringar som då genomfördes inom biltestbranschen har varit grunden för den tillväxt och utveckling som präglat Arjeplog de senaste 25 åren.


I min vision för Arjeplog 2028 har Arjeplog vid flera tillfällen fått pris för sina framsynta satsningar på folkhälsa och livskvalitet. Hälsotalen i Arjeplog har sedan lång tid varit de högsta i landet och kommunen och de privata arbetsgivarna satsar stora resurser på att behålla den goda hälsan eftersom man sedan länge insett vilken investering i framtiden det är.


Arjeplog är också vida känt för sin ytterst medvetna satsning på medveten stadsplanering. Hela centrum har byggts om för att passa in i satsningen på mötet mellan nybyggarkultur och den samiska kulturen och arkitekter från hela världen tävlar om möjligheten att få vara med och forma utvecklingen av denna unika miljö där människa, teknik, kultur och natur går hand i hand.


Helt enkelt är det så att Arjeplog blivit bäst i test.


Idag den 24:e november 2003 tar vi de första stegen in i denna framtidssatsning. Tillsammans ska vi från och med idag frigöra resurser så att vi kan satsa på framtiden. Nu tar vi kommandot över framtiden!


Fanny

Fick ett SMS av Mattias idag, och fick då veta att Fanny ( Mattias och Anne-Maries 9 månader gamla dotter) ligger på Sunderby sjukhus efter att i måndagskväll ha bränt sig med hett kaffe. Det hade jag totalmissat och ändå brukar ju sånt sprida sig snabbt här i Arjeplog. Hoh hade visst ryckt till i duken så att koppen välte. Sånt måste kännas fruktansvärt.

Alex, Boel och Michael

Det här är en av mina barndomskompisar, Boel, med yngste sonen Alex och sambon Michael. Fick bilden av Boels mamma Gudrun. Måste se till att åka och hälsa på dem. Det är alldeles för sällan som vi ses!Alex, boel och Michael


Vision i budgeten

Enligt den nya lagstiftningen kring hur kommunens budget ska utformas så krävs att det ska finnas en vision för kommunen i budgeten. Vad tycker ni om det här som stomme i en vision:

Arjeplogs kommun ska bli vida känd för framtidstro, öppenhet, tillåtande kreativt klimat och mångfald, vilket leder till ständig tillväxt och utveckling. Arjeplogs kommun ska upplevas som en attraktiv bostadsort där medborgarna har tillgång till trygg och god livsmiljö, bra arbetsmarknad, god omsorg samt bra och billigt boende.


Tilde när hon senast var i Arjeplog

Tilde i en klänning som hon fått av mig. Det var senast när de var hemma i Arjeplog under höstmarknaden.

Tilde när hon senast var i Arjeplog


Tilde 2

Ytterligare en bild på Tilde.
Tilde 2


Tilde

Här är en ny bild på min lilla systerdotter Tilde. Nu är det alldeles för länge sen vi sågs. Längtar efter henne.Tilde


Budget 2006

I eftermiddag har vi haft budgetberedning och lagt nya ramförslag till nämnderna. Detta budgetförslag innebär att budgeten för 2006 skulle sluta med ett positivt resultat på 2 017 000kr, drygt tre miljoner bättre än det resultat vi började arbeta med.

Detta innebär att nämndernas ramar nu ligger 1,825 miljoner kronor under deras äskanden. Detta innebär för nämnderna att de måste minska äskandena med:
Kommunstyrelsen politisk verksamhet: 56 000kr
Kommunstyrelsen Allmänna avd: 148 000kr
Kommunstyrelsen tekn kontoret: 164 000kr
Socialnämnden: 620 000kr
KFU-nämnden: 777 000kr
MBR-nämnden: 56 000kr

Detta innebär att följande ramar minskar med:
Kommunstyrelsen politisk verksamhet: 1 099 000kr

Detta innebär att följande ramar ökar med:
Kommunstyrelsen Allmänna avd: 113 000kr
Kommunstyrelsen tekn kontoret: 1 288 000kr
Socialnämnden: 1 414 000kr
KFU-nämnden: 3 013 000kr
MBR-nämnden: 180 000kr
Vad det blåst inatt

Jag vaknade inatt av att det blåste nåt otroligt. Det är helt sanslöst alltså. Såg att flaggan vid Tingsbacka blåst ner.

Stiga upp 05.30

Är inte alls kul när man kunde fått ha sovmorgon. Men partiplikterna kallar. Ska sätta mig i bilen till Sunderbyn. 25 mil enkel väg. Men bara man är på väg är det ok:-)

Var tvungen stiga upp så tidigt för att hinna skriva ut sammanställningen jag gjorde inatt. Kom inte i säng förrän halv två. Då läste jag ut "Berättelsen om Pi". En bok som verkligen rekommenderas.

Gonatt!

Ville bara önska er alla en RIKTIGT TREVLIG HELG!!!

LSS-frågan

Den här frågan kan nog också komma att bli het på kongressen. Men i denna fråga är jag övertygad om att det finns öppningar för en bra kompromiss. Vid en träff mellan s-gruppen i Kommun- och Landstingsförbundet, de kommunal- och landstingsråd som är ombud och Sven-Erik Österberg så lade han fram intressanta tankar på hur frågan ska hanteras.

Det viktigaste är att få frågan ordentligt genomlyst så att man kan komma överens om en tydligare koppling mellan finansiering och ansvar. Det kan inte fortsätta som idag att kommunerna får en massa kostnader som de inte kan ha kontroll över, och detta utifrån en lagstiftning där staten anger ramarna men utan att skicka med tillräckliga resurser.

Kvoterad föräldraförsäkring

Personligen tilltalas jag av tanken på en kvoterad och individualiserad föräldraförsäkring. Det har gått alldeles för sakta med jämställdhetsarbetet på denna front. Endast 18% av föräldraledigheten tas visst ut av män.

Sammanställning inför ombudsträffen

Sitter och sliter med sammanställning av vilka de största frågorna är inom det område jag fått ansvaret för att bevaka inför ombudsträffen. De avgjort största frågorna inom mitt område är föräldraförsäkringen (om den ska kvoteras), karensdagen (om den ska finnas kvar) välfärden (hur den ska finansieras och organiseras).


Glest med bloggandet i helgen

I helgen kan det nog bli riktigt lite bloggat. Ska vara på ombudsträff inför sossarnas partikongreess, och vi ska hålla till på Sunderby folkhögskola. Jag vet inte om man kan komma åt någon dator. I annat fall är det nog tyst från mig här till på söndag kväll.
Ny bild

Fick en ny bild från Micke i Stockholm. Han tog den under Stockholm Pride när jag var hembjuden till honom på middag. Därefter hamnade vi på Lino. Vi fick köa länge i hällregn innan vi kom in. Jag såg nog inte lika glad ut efter det...


Ny bildBudget 2006

Tack vare försämringar i skatteprognoser, LSS-utjämning samt ytterligare minskningar i elevantal på BST ligger resultatet i budget för 2006 just nu på ett minus på 1 669 000kr. Det är mycket tungt eftersom senaste budgetberedningsmöte slutade med ett budgetförslag på ett plus på nästan 1 500 000kr. Försämringen ligger alltså på mer än 3 miljoner kronor.

Det blir alltså ord som NEJ, AVSLAG och ENDAST BIBEHÅLLEN KVALITET kommer att ljuda på budgetberedningen på måndag. Det är ju inte heller säkert att man på alla områden kan bibehålla den kvalitet vi har idag.

Trots detta pekar prognoserna för detta år på att budgetsaneringen som orsakades pga de underskott som uppstod under förra mandatperioden kommer att vara fullt genomförd i år.

Det stora underskottet i nästa års budget beror på att intäkter na inte ökar i samma takt som nämndernas ramkrav har ökat:
KS: ökad budgetram 1,4 milj kr
KFU: ökad budgetram 3,4 milj kr
SOC: ökad budgetram 2,1 milj kr
MBR: ökad budgetram 0,2 milj kr
Finansförvaltningen ökar endas med 2,3 milj kr (skatter, bidrag, interkommunala avg mm)

Företagarfika

Idag har jag varit på företagarfika. Tyvärr var det inte så många där men det är visst ettt tecken på att de har fullt upp med jobb. Vi diskuterade i alla fall allmänna saker, bl.a "avgifter" i skolan och förskolan där rektorerna tydligen fattat någon form av beslut om att inga som helst avgifter får tas ut. På måndag ska jag se till att informera mig om detta och också ta upp frågan med koalitionspartierna för att informera mig om deras uppfattning.

Efter företagarfika stannade jag, Eva Quist och Ulla-Britt Nilsson kvar och diskuterade olika samverkansprojekt. Det var mycket intressanta idéer och synpunkter som kom fram. Vi kommer att jobba vidare med våra projektplaner och ska se till att ro projekten i hamn.

Sedan gled vi över på allmänt snack om Arjeplog, politiken, Junilistan, Göran Persson och kommunpolitiken i synnerhet. Det var så intressant att jag glömde ett telefonmöte med de övriga  i den rekryteringsgrupp som ska rekrytera ny projektledare för SWTR. Så jag fick ringa runt och be om ursäkt till de som skulle ingått i mötet. Vi fattade också beslut o att gå ut med en extern annons.

Centrumidé

Idag var Stefan Oscarsén uppe på kontoret och presenterade en mycket intressant idé för att profilera centrum och ge mer karaktär åt centrumbilden. Förslaget är framtaget av en ung Arjeplogstjej, Anna-Lena Forsman, som också svarat för Arjeplogssatsningen på Liseberg.


Idén, som tilltalade mig mycket, bygger på att förstärka träkänslan i centrum samtidigt som man jobbar med att lysa upp centrum mer genom lysande samiska symboler på höga träpelare.


Eftersom jag själv också tycker att det behövs såväl mer stämningsskapande belysning som en tydligare samisk prägel på centrum så fängslade idéerna mig. Ska bli intressant att höra hur näringsidkarna tar emot idéerna.


Intressant möte med Telia

Idag har vi haft ett mycket givande möte med Telia kring telefoni- och bredbandslösningar. De presenterade en mycket intressant samlad lösning som känns som en bra lösning för oss där vi ska kunna kapa en del kostnader, framförallt på mobiltelefonisidan samtidigt som tillgängligheten bör kunna öka.


Vi beslutade att gå vidare med resonemangen i syfte att komma fram till en överenskommelse. Thure fick i uppdrag att gå vidare med detta.


Mamma 65 år

Ja så har då mamma fyllt 65 år idag, och därmed formellt blivit ålderspensionär. Det har hon firat med att vara på återbesök på reumatologen i Sunderbyn där jag hämtade upp henne och sedan har det varit uppvaktningar i kväll. Av oss barn med familjer och dessutöver kusin Ingela med familj så fick mamma en renovering av köket bestående av nytt golv, nya tapeter och ommålning av taket.


Det tyckte vi var en kul idé eftersom hon slutat röka och då är det ju värt att fräscha upp. Jag tror hon uppskattade det. Jag stannade dessutom till i Arvidsjaur och köpte en urläcker buket blommor från oss, bestående av limegröna blommor: flamingo, ros och stor krysantemum samt långa grässtrån och ett stort blad. Det är roligt när det är möjligt att köpa roligare och mer annorlunda blommor:-)


Gruppmøte i landstinget

Idag har vi haft gruppmøte i S-gruppen. Det var inte særskilt upphetsande eller revolutionerande. Det var IVAK-løsningen i Kiruna som tillsammans med vårdgarantin var de størsta frågorna.

Før førsta gången så hade vi en del gemensamt med V och MP før att utværdera vårt samarbete och samarbetsavtal. Det var ett lugnt och stillsamt møte. Vi tog i alla fall ett program øver vad som måste løsas innan mandatperioden ær slut.

Landstinget i två dar

Nu kommer det att bli tunt på bloggfronten för mig. Jag ska på landstingsfullmäktige i två dagar nu, Så då kommer jag inte att kunna blogga. Men jag hoppas att ni inte vänder mig ryggen för det. På onsdag kväll är jag back in business:-)


Visserligen fyller min mamma 65 år på onsdag. Men något ska jag väl hinna plita ner. En rapport från landstingsvärlden om inte annat!!!


Rönn - en verklig hösthöjdare

Rönn

Stämningsbild

asp

Nya fritidslokalen på Annexet

Vilka otroligt fina lokaler fritidsverksamheten har fått. Det är naturligtvis effekten av att personalen fått vara med i hela processen. Det känns otroligt bra att höra att de är nöjda med lokalerna.

Besök på Öbergaskolan

Idag har jag varit på besök på Öbergaskolan för att studera effekterna av omorganisationen. Det var skönt att höra att såväl elever som personal var mycket positiva och att "trängseln" inte upplevdes som något problem. Ute på skolgården upplevdes situationen till och med bättre.

Fick höra en liten anekdot om en elevs kommentar första dagen på Öbergaskolan. Eleven sade tydligen: Den här skolan är ju inte alls lika dålig som mamma sa! Det glädjer mig verkligen att eleven gör sig en egen uppfattning och att den hittills varit så positiv.


Arbetsplats- och skolbesök

Idag ska jag ägna en stor del av dagen åt att besöka skolor. Först ska jag följa SSU på Gymnasieskolan och sedan ska jag och Maria Öberg besöka Öbergaskolan och den nya fritidsavdelningen på Kyrkholmsskolans annex. Detta för att informera oss om hur den nya skolorganisationen fungerar och hur personal och elever upplever den.

Datorstölder igen

Jag blir verkligen orolig när jag läser i tidningarna om alla dessa stälder. Nu var det SEU som drabbats. Det som oroar mig mest är ju att den här typen av stölder brukar indikera narkotikaproblem. Jag hoppas verkligen att polisen lyckas reda upp det här så vi får veta vad som är på G.

Lite tankspridd är man

Jag trodde att jag skulle vara på ett möte kl 15 idag med partiets valedningsgrupp. Men ingen kom, och när jag kollade tiden var det 18.00 som mötet ska vara. Surt...

Igår gjorde jag något jag inte brukar göra!

Igår dansade jag faktiskt vanlig hederlig styrdans. Det brukar jag undvika i sten, men igår kunde jag inte komma ifrån. Dansade bl.a med Charlotte H och det var kanonkul!

Marknadsnöjen

Igår var jag ute och gick en sväng på marknaden. Det klarnade upp och blev otroligt fint väder, vilket resulterade i att jag helt enkelt hade klätt mig för mycket. Jag köpte inte särskilt mycket. en låda kokosbollar och en ansiktscreme med propolis var allt. Propoliskrämen hade jag förvisso kunnat köpa av Micke Pettersson när som helst men passade på i går i alla fall.

På kvällen stack jag hem till Maria, och tillsammans med Anette så käkade vi på Hotell Silverhatten. Restaurangen var fullbokad och det är alltid lika kul. Maten var suveränt god och servien var mycket bra.

Träffade massor av trevliga människor, bl.a en del BST-elever som gått ut och nu var på "återbesök" i Arjeplog. Träffade t.ex. Kalle Gudmunsson och det var skitroligt att prata med honom. Han pluggar i Luleå numera. Träffade också Nina och Gabriella och längtan tillbaka till Öbergaskolan gjorde sig påmind. Sedan umgicks jag mycket med Kicki J och Charlotte H. Det var superkul. Vi konstaterade att vi måste ha en karaokefest snart.

Sedan är det självklart så att folk passar på att prata om sånt som ligger dem varmt om hjärtat. Två personer med anknytning till Norrbottens Ishockeyförbund (tror att den ene faktiskt var ordföranden) var framme och pratade om behovet av en islada. En kille var framme och pratade om gräsplan. Andra saker som folk tog upp var bostadsbristen och bristen på attraktiva tomter.

Connex och fackordföranden

Jag skräms verkligen av den utveckling som är just nu. Anställda hamnar i klistret för att man utövar sina fackliga rättighter och för att man påpekar brister i den egna organisationet eller det egna företaget.

Connex avskedande av fackordföranden är inget annat än en skandal. Vid nästa upphandling av lokaltrafiken borde detta tas med i övervägandena. Det måste kligga Connex till last.

Ett otroligt kul sällskapspel

Idag har jag introducerats i ett nytt sällskapsspel, Speculation. Det var ett otroligt kul spel som gick ut ¨å att man samlar på olika samlarobjekt genom att handla och köpa upp på auktioner. Spelet gick otroligt fort att lära sig, men har nog hur många variationer som helt. Man tröttnar nog inte på det i första taget.

Nu är det marknad

Och då ska man egentligen koncentrera sig på att ha roligt. Men men... Kongresshandlingarna ska också läsas inför partikongressen i Malmö!!!


Jag önskar er alla en RIKTIGT TREVLIG HELG!!!

Bubbe


Bostadsbristen i Arjeplog

Stiftelsen arjeplogshus har idag beslutat att efter denna biltestsäsong konvertera de sex sista biltestlägenheterna till oridinarie permanentboende. Detta för att förbättra tillgången på lägenheter för permanentboende i Arjeplog. Drömmen vore att någon privat intressent skulle vilja bygga hyreslägenheter.

Ytterligare bevis på Arjeplogs skönhet

Även denna bild är hämtad från familjen Sandberg-Ställs hemsida (www.sandberg-stall.se):

Höstbild 2


Underbar höstdag

Vi har en helt fantastisk höstdag här i Arjeplog idag. Klarblå himmel och strålande sol. Ett underbart marknadsväder helt enkelt!!! Önskar att ni alla kunde vara här nu.

Denna bild har jag hämtat från familjen Sandberg-Ställs hemsida:

HöstbildBrevet till Leni Björklund

Här är brevet jag skickade till Leni Björklund angående kvarlevorna efter Alexei Matvejev:

                                                                                          
Begravning av den ryske soldaten Alexei Matvejevs kvarlevor vilka påträffades i Arjeplogs kommun

Jag skriver till dig med anledning av en artikel i Piteå-Tidningen idag den 5/10 2005 som handlar om den rysk-svenska övning som under 2006 ska genomföras vid f.d K4 i Arvidsjaur. I denna artikel berörs också kvarlevorna efter den ryske soldaten Alexei Matvejev, vilka påträffades i Arjeplogsfjällen. I artikeln sägs:

Samövningen i Boden diskuterades även i måndags, då försvarsminister Leni Björklund träffade sin ryske motsvarighet Sergej Ivanov. Vid det mötet försäkrade också Leni Björklund försvarsminister Ivanov att kvarlevorna efter den ryske soldaten Alexei Matvejev, som rymde från tysk fångenskap under andra världskriget och som sommaren 2004 hittades av norska fjällvandrare på fjället i Tjakta i Arjeplog, kommer att få en ordentlig begravning.

Från kommunledningens sida finner vi det naturligt att kvarlevorna efter den ryske soldaten Alexei Matvejev ska begravas, om detta ska ske på svensk mark, sker på Arjeplogs kyrkogård så att han får fortsätta sin vila i den kommun där hans kvarlevor vilat sedan kriget. Vi finner det också naturligt att en sådan begravning skulle kunna ske i samband med den rysk-svenska övning som ska ske i Arvidsjaur under 2006. På så sätt skulle begravningen kunna ges en värdig inramning genom närvaro från såväl svensk som rysk sida.

Vi hoppas att försvarsministern delar vår syn på saken och verkar för att kvarlevorna efter Alexei Matvejev får sin sista viloplats på kyrkogården i Arjeplog.

Med vänliga hälsningar

Bengt-Urban Fransson
Kommunstyrelsens ordförande


Varför tar man så mycket skit?

Ibland så funderar jag faktiskt över varför man verkligen tar så mycket skit. Ibland känns det så fruktansvärt orättvist och missriktat. Man får ta på sig allas fel och allas brister, och mycket av det som sägs har inte gått igenom någon form av kritiskt filter hos den person som framför kritiken.

För det mesta kan jag hantera det, och har förståelse för att man akn behva få ventilera sin frustration och ilska. Andra dagar kan det stå mig upp i halsen och man skulle helst vilja resa sig upp och gå sin väg. Trots allt sitter jag kvar och lyssnar tålmodigt och försöker vara trevlig, samtidigt som det känns som om man skulle kunna spy helt enkelt.

Brev till försvarsministern

Idag har jag skickat ett brev till försvarsminister Leni Björklund med anledning av en tidningsartikel angående en rysk-svensk övning i Arvidsjaur. I denna artikel berörs också kvarlevorna efter den ryske soldat som påträffades i fjol i Arjeplogsfjällen. Leni Björklund försäkrade sin ryske kollega att Matvejev ska få en värdig begravning.


Min uppfattning är att Matvejev, efter sextio års vila i Arjeplogsfjällen, också ska få sin sista vila i vår kommun. Inga anhöriga har kunnat lokaliseras och då faller det sig naturligt att han begravs i Sverige.


Jag kommer i morgon att lägga ut det brev jag skickat här så att ni kan läsa det.


Marknad igen

För 27:e året i rad stundar det nu marknad i Arjeplog. Detta är ett tillfälle att möta gamla bekanta, köpa saker man kanske inte riktigt visste att man behövde samt en chans till att hitta på nåt kul.

I år kommer marknaden att besökas av ett nittiotal försäljare. Det är ungefär samma antal som de senaste marknaderna lockat.

Höstmarknaden är inte lika stor som vintermarknaden, och har inte tillnärmelsevis lika lång tradition. Vintermarknaden börjar ju ha snart 400 år på nacken.

Byggfeber i Arjeplog

Läste en artikel i dagens Norra Västerbotten om alla byggnationer som pågår i Arjeplog. Det är otroligt hur mycket som verkligen är på gång. Det rör sig om investeringar i biltestanläggningar och boende för besökare. Det vi verkligen  också skulle behöva är byggande av bostäder för permanentboende.


Positiv företagsutveckling i Arjeplog!

Hittade nedanstående artikel i dagens nätversion av Norra Västerbotten:

Företagarkommunerna kartlagda

Arjeplog i topp – Arvidsjaur i botten

ARVIDSJAUR/ARJEPLOG (NN)
Företagen i Arjeplog utvecklades starkt under 2004, näst bäst i Norrbottens län och på sjuttonde plats i Sverige. Sämre gick det i Arvidsjaur, näst sämst i länet och på 256 plats i landet. Det visar Företagarnas och affärs- och kreditupplysningsföretaget UC:s kartläggning av Årets Företagarkommun.

Genom att jämföra bokslut från aktiebolagen i län och riket visar kartläggningen i vilken kommun som företagandet utvecklades bäst under 2004. Parametrar som omsättnings- och resultatutveckling, antalet företag och förändring av företagens kreditvärdighet vägs samman och resultatet visar de kommuner i vilket företagandet utvecklas bäst, i vilka kommuner utvecklingen gått snabbast under året.

Allra bäst, i hela landet, har företagandet gått i Uppvidinge kommun i Kronobergs län. Allra bäst i Norrbottens län är Gällivare, med Arjeplog på andra plats.

– Företagen i Arjeplog tjänar pengar och det drar upp betyget. Och det är naturligtvis biltestverksamheten som är lyckan bakom det hela, säger Pether Nordblad, regionchef vid Företagarna i Norrbotten.

Flygplatsen i Arvidsjaur bidrar till det positiva som sker i Arjeplog, men det syns inte denna mätning, där Arvidsjaur liksom i fjol hamnar i bottenskiktet bland länets kommuner.

– Varför det är så vet jag inte, men jag misstänker att det kan bero på ett stort inslag av offentlig sektor samt bristen på lite större företag. Nu ska det ju bli några övningar här framöver i Arvidsjaur och jag kan tänka mej att den här frågan kommer att diskuteras då också. Det skulle behöva göras en ordentlig genomlysning, jag har svårt att förstå varför företagen inte tjänar så bra med pengar eftersom det finns en del lyckade etableringar som borde spilla av sig. Omdaningen av K 4 blev positiv för Arvidsjaur och det är bra, men man skulle behöva ha, lite mer privat verksamhet också och nyföretagandet skulle behöva bli bättre.

Pether Nordblad säger att det är en utmaning i att se till att företagen tjänar pengar.

– När företagen tjänar pengar så blir det mer skattekronor och därmed bättre välfärd.

Han konstaterar att undersökningen innebar bingo för Gällivare.

– Roligt, eftersom Gällivare har haft så negativa trender i flera år. Jag tror att framgången handlar om genomtänkta strategier och att företagen tar för sig lite mer.

Göran Westerlund
[email protected]
0960-472 70


Junilistan - hot eller möjlighet?

Ja så då har då Junilistan bestämt sig för att kandidera till riksdagen. Det var ju inte helt oväntat. Ett par äldre herrar som fått smak på makten och härligheten nöjer sig naturligtvis inte med att sitta i skymundan i Bryssel.


Det intressanta är ju vad de vill uppnå. Och där lär vi få vänta på svar. Deras strategi har ju hittills varit otydlighet och "vi röstar som vi vill" så att alla ska kunna känna igen sig och ingen ska uppleva att det finns nåt stötande i deras politik.

Med det läge som är just nu, med i stort sett jämnt skägg mellan blocken, har väljarna rätt att få svar på den grundläggande frågan, nämligen vilken regering de avser att stödja. I dagens läge när de skulle kunna bli tungan på vågen har Lundgren, Wohlin & Co en skyldighet att ge väljarna besked. Men det lär vi knappast få. Men jag tror dens trategin kommer att straffa sig. För svensken i gemen, när det verkligen gäller, så vill han/hon lägga sin röst på det regeringsalternativ man vill se.


Men är då Junilistan ett hot eller en möjlighet? Förvisso är Junilistan ett hot med de etablerade partierna och de etablerade strukturerna. Samtidigt ligger det en möjlighet i detta. Detta kan vara den vitamininjektion och den väckarklocka som behövs för att vi i de "gamla" partierna ska ta oss i kragen och vitalisera vårt politiska arbete och vitalisera formerna för demokratin.


Som socialdemokrat känns det också som om Junilistan kan vara en möjlighet, ur ett helt annat perspektiv. Jag tror nog att den största potentialen vad gäller röster finns på den borgerliga sidan. Det är där vilsenheten är störst i "De socialdemokratiska Moderaternas" kölvatten. Jag är övertygad om att det i en de tre övriga borgerliga partiernas partihögkvarter darras lite på manschetten. Ska nu ytterligare ett parti, som dessutom har samma framtoning som traditionellt borgerliga partier, slåss om marginalväljarna så riskerar något eller några partier att slås ut. Det är den bistra verkligheten.Utvecklingsarbetet i Arjeplog

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i budgeten för 2006 lägga in en tjänst som utvecklingsledare. Detta för att tydliggöra och förstärka utvecklingsarbetet i kommunen. De flesta kommuner i vår närhet har utvecklingsavdelningar som samordnar utvecklingsarbetet, medan det i Arjeplog legat på kommunchefens ansvar.

Idén till att förstärka utvecklingsarbetet väcktes av Länstyrelsen, och ledamöterna i KSAU konstaterade att behovet finns och nu när det, enligt Länsstyrelsen, är möjigt att finansiera en sån tjänst via bygdemedel så ska vi ta chansen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Idag har vi arbetsutskottsmöte i Kommunstyrelsen. Vi ska bl.a. diskutera budgetberedningens förslag till budget för KS verksamhetsområde, diskutera lönerevisioner för förvaltningscheferna och även titta på samrådssammanställningen för busstationen. Detta så att MBR kan få en viss ledning i frågan.

Funkade till slut...

Till sist var vi överens med tekniken och kunde genomföra det konstituerande styrelsemötet i Melodifestivalklubben. Visserligen en och en halv timme försenade. Vi fördelade arbetsuppgifter och gjorde formella val. Jag tror att det här kommer att bli otroligt roligt och stimulerande. Det är ettt otroligt mysigt gäng som sitter i styrelsen.
När tekniken inte vill...

Sitter uppkopplad eftersom vi skulle ha styrelsemöte i Melodifestivalklubben via Messenger. Men det krånglar massor just nu så vi får det inte riktigt att fungera. Vi kastas ut i samma takt som nån annan lyckas logga in. Men vi ger inte upp. Ska försöka igen vid halv tre-tiden.

hits