Svar på insändaren "Ger slarvet högre skatt?"

Eftersom utrymmet att besvara insändare begränsas till ett visst antal tecken i tidningarna och insändaren berörde så många skilda områden så fanns inte chans att besvara allt i tidningen. Detta är dett kompletta svaret:

Politiskt spel förvillar?


Det är intressant att se hur förvirrad debatten i Arjeplog blivit på grund av det politiska spel som pågår just nu kring kommunens verksamhet, och det drev som bedrivs mot vissa av våra tjänstemän.


Jag är minst lika upprörd över det som hänt och det som inte fungerat. Men mitt fokus har varit att rätta till felaktigheter och se till att verksamheterna fungerar ändamålsenligt framåt. Inte gräva ner mig i det som varit. Anledningen till att jag ej kommenterat "affären" med kravrutinerna tydligare än jag gjort är att mina händer bakbands i och med att jag omfattades av utredningen. På grund av detta vet jag fortfarande inte vad politikerutredningen i sak kom fram till. Denna kunskap besitter endast Alf Sundström, Elisabeth Bramfeldt, Doris Johansson, Bosse Åberg och Kristina Sjögren. Därav min tystnad. För till skillnad från många andra aktiva i den här debatten så vill jag bara kommentera och uttala mig om saker jag med säkerhet vet. Det viktiga är att disciplinära åtgärder vidtagits i enlighet med gällande arbetsrätt. Arbetsrätten är för mig som socialdemokrat helig och ska ligga till grund för vårt agerande.


Om jag nu ska försöka nyansera debatten och förklara en del utifrån insändaren så kan jag börja med bygdemedlen för Busstationen. Det är riktigt att de sökts alldeles för sent MEN det innebär INTE att vi förlorar dessa pengar. Men det passar ju vissa personer att ge sken av att vi förlorat dessa pengar.


Vad det ska ha skett för försummelser kring VA till hotellet på Skeppsudden har jag ingen aning om. Där finns inga oklarheter med finansiering eller betalning för anslutningar. Ansökan om bygdemedel är inskickad och projektet ska hamna inom budgetram.


Vad gäller Pangea-bygget så har vi konstaterat att det bygget påbörjades utan att ett skrivet avtal fanns. Kommunstyrelsen har därefter fastställt tydliga rutiner för att detta ej ska kunna återupprepas och dessa rutiner efterlevs. Det finns ingenting som idag tyder på att budgetramen för bygget inte ska hålla.


När det gäller Silvermuséets tak så söktes bygdemedlen sent även där men till skillnad från Busstationen så är det ett pågående projekt. Hela projektet som försenats avsevärt - vilket i sig är oacceptabelt.


När det gäller uppgifter som begärts in till MBR-nämnden från och som inte inkommit i tid, innan nämnden nödgat se sig tvingade att utdöma viten, så är det naturligtvis helt åt skogen. Kommunen ska fullgöra sina åtaganden precis som vilken annan aktör. För att komma till rätta med dessa problem pågår ett arbete gemensamt mellan KS och MBR för att få sådana rutiner och relationer att fungera.


Ansvaret för att söka bygdemedel ligger på budgetansvarig. Det är lika viktigt att bevaka intäktssidan som utgiftssidan. Gemene man verkar tro att kommunchefen ska göra allt. Men vad har vi då de andra tjänstemännen till? Men det är klart. Det passar ju inte in i den kampanj och häxjakt man nu bedriver. Enda målet är ju att kommunchefens huvud ska rulla. En sådan häxjakt ställer jag inte upp på. Kommunchefen ska ha kritik för det han inte gör, men ska inte ställas till svars för andras tillkortakommande.


Men det är väl den lilla ortens baksida? Att alla vet bäst! Även om det man bara hör rykten om, och man granskar inte ryktena kritiskt. Och när dessutom vissa politiker på höga positioner spelar med i detta spel så ges det ju ryktena en trovärdighet också.


Jag blir ibland skrämd av den okunskap som finns om rollfördelningen och gränsdragningen mellan politiker och tjänstemän, såväl bland gemene man men också bland en del politiker. Det behövs en djup och ingående diskussion i Arjeplog kring målstyrning kontra regelstyrning. Vill vi ha tjänstemän som vågar göra sitt jobb? Då måste målstyrningen utvecklas och delegationerna utökas.  På så sätt kan ärendelistorna till nämnder och styrelser också kortas och fokus läggas på viktiga strategiska frågor i stället för driftsfrågor i detalj.


Visst har vi politiker ett ansvar för att se till att beslut verkställs, men vi kan inte i det dagliga arbetet gå runt och fråga enskilda tjänstemän om de gör sitt jobb, t.ex. om de läser sina mail, svarar på sina brev, svarar i telefon, skickar in bygdemedelsansökningar, överlämnar fordringar till inkasso, eller tar emot besök på sina kontor. Det ska bara fungera så länge det finns fastställda rutiner och policies. Det är först när vi uppdagar att det inte fungerar som vi kan gå in och korrigera rutiner och policies om det finns brister i dessa.


I insändaren undrar skribenten hur jag kan utgå ifrån att kommunchefen gör sitt jobb och om vi inte pratar med varandra. Till skillnad från skribenten så utgår jag ifrån att varje anställd i kommunen ska utföra sina arbetsuppgifter. Den misstro som du uppvisar är skrämmande. Utgår du från att alla missköter sina jobb? Är det en sådan människosyn vi ska bygga vårt samhälle och vår kommun på?


Den avskrivning som görs i bokslutet 2008 på grund av bristerna i fordringshanteringen är 824 000kr. Av dessa har en del kommit in under 2009 och kommer påverka 2009 års resultat positivt.


Det finns ingen som helst anledning att höja skatten på grund av dessa förluster. När det gäller behov av skattehöjningar är regeringens politik gentemot kommunerna och den allmänna konjunkturen ett större hot. Men skattehöjningar är alltid en nödlösning.


Jag vill tacka den person som skrivit insändaren för att jag i alla fall fått chansen att bemöta detta offentligt. På så sätt kan debatten nyanseras. Jag kan bara konstatera att skribenten är oerhört väl insatt i det interna politiska livet i kommunen. Misstänkt likt en politiker som vill blanda om korten ytterligare.


Bengt-Urban Fransson

Kommunstyrelsens ordförande (S)


Kommentarer:
Postat av: Emma Damm

Kika gärna in på min konstnärsblogg. Jag postar bland annat olika kändisporträtt och säljer även egendesignade linnen :-)

Postat av: Sara

Du är så klok :) Märks i alla fall att de dragit igång valkampanjerna redan, och tyvärr i form av en smutskastningskampanj mot S och tingsbacka :(

2009-03-13 @ 12:53:17

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits