Angående artikel om missade intäkter

I dagens PT kan man läsa om missade intäkter för Arjeplogs kommun.

Artikeln handlar om två olika saker, dels Bussgods hyra för de lokaler de hyr i busstationen och om avslagna bygdemedel för julbelysning.

Orsaken till avslaget på bygdemedel beror på att ansäka gjorts efter att investeringen verkställts, vilket strider mot regelverket. Detta beror på att ansökan gjorts för sent. Detta kommer att påverka kommunens resultat för 2008 negativ med 113 000kr eftersom denna intäkt bokats upp i 2007 års bokslut. Det är viktigt att poängtera att bygdemedlen inte går förlorade eftersom de finns kvar och kan beviljas för annat ändamål.

När det gäller hyresintäkt för busstationen så kom vi redan inför investeringsbeslutet överens med Bussgods om principerna för beräkning av hyra och detta byggde på att hyresnivån ska beräkas på investeringskostnaden netto dvs efter avräknande av erhållna bidrag plus tillkommande driftskostnader. Det som återstår är helt enkelt en hyresförhandling om nivån.

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits