Skrivelse till infrastrukturministern

Idag har jag skickat följande skrivelse till infrastrukturminister Åsa Torstensson:

Angående övergång från fast telefoni till fastmobil i Norrbotten

  

Jag har blivit varse att Telia är inne i en process innebärande att fast telefoni via kopparnätet ska konverteras till fastmobil och att detta medför att ett hundratal abonnenter i Norrbotten då förlorar tillgång till telefoni, då främst i Arjeplogs fjällvärld och Överkalix kommun.


Jag skriver till er med anledning av de problem detta medför i de områden som inte är elektrifierade via "elförsörjning från etablerad elleverantör" eller ligger i sådan radioskugga att fast mobiltelefoni ej kan erbjudas.


Det är oförsvarbart att människor i glesbygd ej ska ha tillgång till telefoni i någon form. Detta är ur mitt perspektiv en grundläggande infrastrukturell rättighet och en förutsättning för att människor ska kunna bo kvar i glesbygd och att hela landet ska kunna leva.


Jag skriver till dig i egenskap av ansvarig minister för infrastrukturella frågor och kräver att Du skyndsamt agerar i denna fråga. Detta är helt och hållet en politisk fråga på högsta politiska nivå där regering och riksdag har ansvaret för att sätta ner foten i denna fråga och peka med hela handen. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle som vårt att inte kunna erbjuda våra medborgare trygghet i att ha tillgång till telefoni.


Den största delen av de medborgare som drabbas av förlorad tillgång till telefoni är äldre människor där tryggheten i att kunna nå omvärlden om de skulle hamna i behov av hjälp är grundläggande för om de ska kunna bo kvar i det egna hemmet. Förlorar man tillgång till telefoni, eller täckningen är så svag att tillförlitligheten blir låg, kan man exempelvis inte lita på trygghetslarm.


Jag förväntar mig att ministern agerar skyndsamt och kraftfullt i frågan och ser till att tillgång till fast telefoni garanteras våra medborgare så att det är möjligt att bo kvar och verka i hela vårt land.


Arjeplog 2008-02-27
Bengt-Urban Fransson

Kommunstyrelsens ordförande i Arjeplogs kommun


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits