Skrivelse till Försäljningsdirektör Kent Jonsson på Telia, Konsument

Angående övergång från fast telefoni till fastmobil i Arjeplogs fjällvärld


Jag har blivit varse att Telia är inne i en process innebärande att fast telefoni via kopparnätet ska konverteras till fastmobil i Arjeplogs fjällvärld, ex i Västerfjäll. Jag skriver till er med anledning av de problem detta medför i de områden som inte är elektrifierade via som ni skriver "elförsörjning från etablerad elleverantör".


Situationen är ju sådan att mobiltäckningen i området är under all kritik, pga de kostnader en utbyggnad av mastsystemet skulle medföra pga avsaknaden av elförsörjning. Detta medför att de som förlorar sin fasta telefoni via kopparnätet och som ej kan erhålla fastmobil kommer att lämnas utan telefonmöjligheter.


Detta är ej acceptabelt utan anslutningslösningar via radiolänk tillsammans med solcellsdrivna master måste införas i enlighet med de lösningar ni gjort på flera andra håll, exempelvis i Mavas, Miekak, Skierfa och Falesjaur. Tillgång till fast telefoni är en grundläggande samhällsservice som man ej kan acceptera försämras på det sätt som nu är på gång. Ett exempel är det konkreta fall som du finner i bifogad bilaga.


Avslutningsvis måste jag bara trycka på telefonins betydelse i form av infrastruktur i glesbygd. I många fall handlar det om en garanti för trygghet så att man kan nå omvärlden i krissituationer av olika slag. Den tryggheten är avgörande och måste garanteras.

Arjeplog 2008-02-07
Bengt-Urban Fransson
Kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits