Möte kring åtgärdsplan för arbetsmiljön inom KS verksamhetsområde

Idag har vi haft möte i den arbetsgrupp som fått i uppdrag att ta fram förslag till åtgärdsplan utifrån den fördjupade internkontroll som gjorts inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde. I den arbetsgruppen ingår jag själv, Elisabeth Bramfeldt (v) och Bo Wallin som kommunchef.

Vi har utarbetat ett förslag som kommer att presenteras för kommunstyrelsens arbtsutskott innan det också ska presenteras för de fackliga organisationerna så att de får en chans att tycka till innan kommunstyrelsen ska fatta beslut om åtgärdsplanen.

Jag tycker själv att det batteri av åtgärder som vi föreslår är bra på så sätt att vi inleder en process för att åtgärda de brister som påvisats i utredningen. En del förslag är sådana som kan genomförs direkt och andra är mer processinriktade. När åtgärdsplanen presenterats för KSAU kommer jag att återkomma och berätta om förslaget här.

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits