Kommunstyrelsemöte måndag 5/11

Så här ser föredragningslistan ut för KS på måndag:

Plats:            Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka


Tid:               Måndagen den 5 november 2007, kl 9.00


Kl 9.00         Lars-Gunnar Burman, Tekniska kontoret, om skyddsplaner för vattentäkterna i Arjeplog och Laisvall.

Kl 13.00       Personal Partner om rapporten - Arbetsförhållanden vid kommunledningens förvaltning i Arjeplog.

Kl 14.00       Marcel Berkelder om energiplan.

Se bifogad rapport "Hur framskrider den kommunala planeringen för en hållbar utveckling?"

                     

Offentligt möte

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid Kommunstyrelsens sammanträde,
punkterna 1 - 39.

                                                                                                                                            Sida

  1. 

Val av justerare samt tid och plats för justering
  2.

Kvartalsrapport, januari - september 2007, kommunstyrelsens verksamhetsområde


2007/277 KS 042

____

  3.

Kvartalsrapport, januari - september 2007


2007/278 KS 042

____

  4.

Kostnad för förbättrad snöröjning i villakvarteren


2006/324 KS 314

____

  5.

Investeringar 2007, Omfördelning KFU-nämnden


2007/22 KS 041

____

  6.

Medfinansiering (Mål-2) till ESIS (Elektronik System - ett regionalt Innovations System)


2007/270 KS 145

____

  7.

Restaurering av tennisbanan vid Sporthallen


2006/231 KS 041

____

  8.

Ägartillskott till akuta reparationsbehov inom Stiftelsen Arjeploghus


2007/186 KS 042

____

  9.

Medel till förstudie av samebykansli för samebyarna inom Arjeplogs kommun


2007/239 KS 820

____

 10.

Bidrag för projektet Inventering av samiska organisationers arkiv


2007/238 KS 869

____

 11.

Turistbyråverksamhet


2006/235 KS 041

____

 12.

Servicegarantier, kommunstyrelsens verksamhetsområden


2007/219 KS 041

____

 13.

Utredning köksorganisation


2007/68 KS 293

____

 14.

Utredning av organisation för samordnad teknisk förvaltning.


2005/96 KS 055

____

 15.

Ställningstagande om vindkraft på Uljabuouda, andelslösning


2001/401 KS 879

____

 16.

Rapport - Arbetsförhållanden vid kommunledningens förvaltning i Arjeplog


2007/55 KS 026

____

 17.

Redovisning av övertid, 2007-01-01 - 2007-06-30: Redovisning från nämnderna


2006/23 KS 020

____

 18.

Skyddsplan för Arjeplogs ytvattentäkt i Hornavan


2006/85 KS 341

____

 19.

Skyddsplan för Arjeplogs kommuns grundvattentäkt i Laisvall


2006/84 KS 341

____

 20.

Remiss: Åtgärdsprogram för fjällräv


2007/269 KS 434

____

 21.

Remiss - Begäran om synpunkter angående förslag till Program för regional kulturmiljöövervakning i Norrbottens län


2007/251 KS 871

____

 22.

Remiss - Betänkandena Hamnstrategi - strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU 2007:58) och Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet (SOU 2007:59)


2007/274 KS 559

____

 23.

Remiss - Banverkets rapport Ett strategiskt nät av kombiterminaler - intermodala noder i det svensak godstransportsystemet i tryckt version samt av betänkandet Strategiska godsnoder i det svenska transportstystemet - ett framtidsperspektiv (SOU 2007:59)


2007/273 KS 537

____

 24.

Remiss - SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling


2007/285 KS 100

____

 25.

Riktlinjer för hemsidan och webredaktionens uppdrag och befogenheter


2006/140 KS 005

____

 26.

Telefonpolicy för SAMSA, Arjeplogs, Arvidsjaurs, Malå och Sorsele kommuner


2006/158 KS 106

____

 27.

Principer för protokollskrivning i kommunstyrelsens arbetsutskott


2007/101 KS 100

____

 28.

Sammanställning av bostadsenkät


2007/35 KS 293

____

 29.

Avstängning av Skeutvägen


2007/282 KS 318

____

 30.

Kommunchefens rapport____

 31.

Ekonomichefens rapport____

 32.

Tekniske chefens rapport____

 33.

Delegationsbeslut - förvaltningsassistent Tekniska kontoret____

 34.

Delegationsbeslut - kommunchef____

 35.

Delgivningar____

 36.

Anmälan av beslut, näringslivsnämnden____

 37.

Anmälan av beslut, kommunstyrelsens arbetsutskott____

 38.

Kommunstyrelsen: Verkställda uppdrag för perioden 2007-08-01 - 2007-09-30____

 39.

Kommunstyrelsen: Ej verkställda uppdrag för perioden 2006-01-01 - 2007-09-30____

 40.

Information
Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits